Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w związku z wystąpieniem legionelli

17 listopada 2023

Program

  1. Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności cywilnej
  2. Odpowiedzialność na zasadzie winy i na zasadzie ryzyka
  3. Przesłanki egzoneracyjne
  4. Ustalanie wysokości odszkodowania

Termin
17 listopada 2023 r., godz. 11.00-13.00

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 17.11.2023, godz. 10.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

340 zł netto od osoby – członkowie IGWP
390 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ