Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Bydgoszcz: Operator stacji uzdatniania wody

14 listopada 2023 - 16 listopada 2023

Tematyka kursu

 • Zasady posługiwania się dokumentacją techniczną
 • Występowanie wody w przyrodzie: charakterystyka, znaczenie, cyrkulacja wody – fizyczne i chemiczne oraz biologiczne i bakteriologiczne właściwości wody, przyczyny zanieczyszczeń fizykochemicznych, biologicznych i bakteriologicznych wód podziemnych i powierzchniowych, obowiązujące akty prawne dotyczące jakości wody.
 • Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – ujęcia, strefy ochrony sanitarnej ujęć, pompownie, systemy uzdatniania wody podziemnej, odżelazianie i odmanganianie, dezynfekcja wody, chlorowanie (podchloryn sodu).
 • Systemy wodociągowe i ich eksploatacja – stacje uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, sieci wodociągowe, wewnętrzne instalacje wodociągowe.
 • Podstawowe wiadomości z zakresu uzdatniania wody: urządzenia do uzdatniania wody,
  tj. kraty, sita, mikrosita, osadniki, aeratory, filtry.
 • Procesy technologiczne w uzdatnianiu wody do picia: cedzenie, sedymentacja, flotacja, filtracja, napowietrzanie, odgazowanie, koagulacja, infiltracja, utlenianie chemiczne, adsorpcja, stabilizacja i odkrzemianie, wymiana jonowa, procesy membranowe.
 • Układy technologiczne uzdatniania wody – ogólna charakterystyka, systemy uzdatniania wody powierzchniowej, reagenty do uzdatniania wody, urządzenia do przygotowywania i dawkowania reagentów, układy dozowania.
 • Eksploatacja układów technologicznych: zasady korzystania z instrukcji obiektowych, kontrola przebiegu i wyników procesu urządzeń, badania jakościowe wody.
 • Elementy automatyki, sterowania i pomiarów w procesach uzdatniania wody, urządzenia do automatycznego sterowania i regulacji, wizualizacja parametrów pracy urządzeń i układów technologicznych, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stany awaryjne.
 • Pompy, dmuchawy (sprężarki) w procesach uzdatniania wody.
 • Zasady eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody z ujęciem wód podziemnych.
 • Regeneracja studni głębinowych.
 • BHP przy obsłudze urządzeń uzdatniania wody.

Miejsce organizacji

Bydgoszcz, hotel Zawisza, ul. Gdańska 163

Czas trwania kursu

 • Rozpoczęcie kursu: 14.11.2023 – godz. 10.00
 • Zakończenie kursu: 16.11.2023 – godz. 14.00

Koszt uczestnictwa (za 1 osobę)

Członkowie

 • pokój dwuosobowy 1 700 PLN (+23% VAT)
 • pokój jednoosobowy 1 810 PLN (+23% VAT)

Pozostali uczestnicy

 • pokój dwuosobowy 1 870 PLN (+23% VAT)
 • pokój jednoosobowy 1 980 PLN (+23% VAT)

Cena obejmuje: 2 noclegi w wybranym rodzaju pokoju, całodzienne wyżywienie podczas 3-dniowego kursu, materiały szkoleniowe, wykłady i zajęcia praktyczne, egzamin oraz certyfikat ukończenia kursu.

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia kursu.

Termin nadsyłania zgłoszeń

07.11.2023

Kontakt z organizatorem

Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732email: i.wlodarek@igwp.org.pl 

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ