Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Podatki w branży wod-kan. Aktualne zagadnienia.

12 października 2023

PROGRAM

 

  1. Zakres stosowania stawki VAT 8% w przedsiębiorstwie wod. – kan.

Przegląd aktualnych wiążących informacji stawkowych (WIS), dotyczących stawki podatku VAT dla wybranych usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wod. – kan. – w jakich przypadkach przedsiębiorstwo jest uprawnione do stosowania stawki VAT 8% dla usług innych niż podstawowe. WID dotyczące m. in. usług: budowy przyłącza; montażu, wymiany, plombowania wodomierzy, konfiguracji na nakładek radiowych na wodomierzach; ekspertyzy wodomierza na zlecenie; budowy przyłącza i usług koparką i usług usuwania awarii na zlecenie; przyłączenie odbiorców do sieci wodociągowej; ponowne włączenia przyłącza wodociągowego; sprzedaż wody poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę; ponowny i kolejny odbioru sieci lub przyłącza z przyczyn leżących po stronie inwestora; uzgodnienie/opinia dokumentacji branżowej przewodu wodociągowego, udrożnienie ciągu kanalizacyjnego, czyszczenie kanalizacji, usunięcia punktowego uszkodzenia wodociągu.

 

  1. Przygotowanie do wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Wprowadzenie od 1.07.2024 obowiązkowego fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur – znaczenie dla branży wod. – kan. „Faktura ustrukturyzowana” jako nowy rodzaj faktury. Faktury wystawiane na podatników i na konsumentów – problemy z rozróżnieniem. Data wystawienia faktury w KSeF a termin płatności obowiązujący klienta. Podawanie numeru systemowego przy dokonywaniu przelewu – kiedy obowiązkowe. Zasady postępowania przy usterkach technicznych KSeF. Kary wprowadzane przepisami o KSeF. Pozostałe zagadnienia.

 

  1. Ustawa „SLIM VAT 3” – wybrane zmiany

Wybrane zmiany wprowadzone do ustawy o VAT nowelizacją „SLIM VAT 3” (w większości od 1.07.2023) mogą mieć znaczenie dla branży wod. – kan. M. in. zmiany dotyczące: zasad nakładania „sankcji” (30, 20, 15  i 100%) za nieprawidłowe rozliczenia w VAT; rozliczania wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, odliczania VAT przy pomocy „proporcji”.

 

  1. JPK_V7M – wybrane zagadnienia praktyczne

Zasady stosowania oznaczeń GTU i oznaczeń literowych, w tym oznaczenia TP. Omówienie aktualnych wyjaśnień MF oraz interpretacji Dyrektora KIS dotyczących wypełniania JPK_V7M (wątpliwości związane ze stosowaniem oznaczeń GTU i oznaczeń literowych procedur i dokumentów, korygowaniem JPK, momentem ujmowania sprzedaży w JPK – momentem powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług wod. – kan. oraz w pozostałych przypadkach, momentem ujmowania faktur zakupowych w JPK).

 

  1. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) oraz obowiązek dokonywania zapłaty na rachunek z „białej listy” – zmiany przepisów, aktualne interpretacje

Stosowanie MPP oraz obowiązek zapłaty na rachunek z „białej listy” – zagadnienia kontrowersyjne wynikające z aktualnych interpretacji Dyrektora KIS. Uchylenie przez ustawodawcę zmian zasad dokonywania i przyjmowania zapłaty pomiędzy przedsiębiorcami oraz przez przedsiębiorcę od konsumenta wprowadzonych w ramach „Polskiego Ładu”.

 

  1. Rozliczenie VAT w związku z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości przez przedsiębiorstwo wod. – kan. – wybrane zagadnienia

Zagadnienia związane z rozliczaniem podatku VAT w związku z nabywaniem i sprzedażą przez przedsiębiorstwo wod. – kan. nieruchomości (budynków, budowli lub ich części, działek gruntu) wynikające z aktualnych interpretacji organów podatkowych i wyroków sądów. Zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego. Zakres zastosowania zwolnienia z VAT.

 

  1. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji

Przegląd aktualnych interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących branży wod. – kan. Bezumowne korzystanie z usług w zakresie dostarczania wody i/lub odbioru ścieków – czy opodatkować VAT; nieodpłatne przekazanie rolnikowi osadów ściekowych – czy opodatkować VAT; pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych wyroków sądów i interpretacji organów podatkowych.

 

Prowadzący

Passowicz PiotrPiotr Passowicz – doradca podatkowy, prawnik.

Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online przez stronę
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 12.10.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ