Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Podatki w branży wod-kan. Aktualne zagadnienia.

7 maja 2024

PROGRAM

  1. VAT – wybrane zagadnienia

KSeF – odroczenie terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, propozycje MF zmiany przepisów dotyczących KSeF. Zakres stosowania stawki VAT 8 % dla wybranych opłat pobieranych przez przedsiębiorstwa wod-kan – przegląd aktualnych Wiążących Informacji Stawkowych (WIS). Nabycie i zbycie przez przedsiębiorstwo wod-kan nieruchomości – zasady rozliczenia VAT w świetle aktualnych interpretacji – wybrane zagadnienia. „Nieodpłatne przekazanie towaru” – kiedy i w jaki sposób opodatkować VAT. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji.

  1. CIT – wybrane zagadnienia

Wybrane zagadnienia związane z zaliczaniem wydatków do KUP / nKUP. Odliczanie „ulgi na sponsoring” oraz darowizn w CIT-8/ CIT-8O/ CIT-CSR. Nieodpłatna służebności przesyłu – czy wykazywać przychód – aktualne stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych. Obciążenie za nieodpłatny pobór wody – kiedy przychód podatkowy. Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW. Dopłaty do grup taryfowych – rozliczenie w PDOP. Jednorazowa amortyzacja środka trwałego – wybrane zagadnienia. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji.

  1. CIT, PIT – wybrane świadczenia na rzecz pracowników przedsiębiorstwa

Świadczenia dla pracowników, m. in. wycieczki i imprezy integracyjne, prezenty i nagrody, szkolenia, „pakiety medyczne”, świadczenia z ZFŚS, w tym zwiększony odpis na ZFŚS, pokrycie zaległych składek ZUS, inne zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji. Świadczenia dla pracowników stanowiące darowiznę. Darowizna a zapomoga – czym różnią się zasady opodatkowania / zwolnienia. Pozostałe zagadnienia wynikające z aktualnych interpretacji.

  1. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące aktualnych zagadnień podatkowych

Odpowiedzi na pytania uczestników, także dotyczące zagadnień podatkowych innych niż wymienione w punktach poprzednich.

Prowadzący

Passowicz PiotrPiotr Passowicz – doradca podatkowy, prawnik.

Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Nadsyłanie zgłoszeń do godz. 9.30 7 maja.

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia, wysłanej pocztą tradycyjną.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ