Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

„Polski Ład” – zmiany podatkowe istotne dla branży wod-kan

3 lutego 2022

Termin
3 lutego 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Cel

  1. Omówienie zmian w podatkach wprowadzanych ustawą „Polski Ład” od 1.01.2022 (lub w terminach późniejszych) w zakresie istotnym dla przedsiębiorstw wod-kan
  2. Udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia zadane na czacie, dotyczące zagadnień będących przedmiotem szkolenia oraz innych aktualnych zagadnień podatkowych.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw wod-kan, w tym w szczególności do pracowników działów finansowo-księgowych.

Program

1.Zmiana zasad opodatkowania pracowników i zleceniobiorców przedsiębiorstwa PDOF. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Podwyższenie progu skali podatkowej (17 % / 32%). Brak odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. „Ulga dla klasy średniej”. Wpływ ww. zmian na obowiązki przedsiębiorstwa jako płatnika zaliczek na PDOF.

2.Ulga dla rodzin wielodzietnych. Ulga dla pracowników w wieku emerytalnym. Ulga na powrót. Opodatkowanie rodziców samotnie wychowujących dzieci. Znaczenie powyższych zmian dla opodatkowania pracowników przedsiębiorstwa. Wpływ na obowiązki przedsiębiorstwa jako płatnika zaliczek na PDOF.

3.Minimalny podatek dochodowy – znaczenie dla przedsiębiorstw wod-kan. Opłaty za najem / dzierżawę aktywów jako „ukryta dywidenda” – znaczenie dla branży wod-kan.

4.Ulga sponsorska – preferencje w odliczaniu wydatków przedsiębiorstwa związanych ze sponsorowaniem działalności sportowej, kulturalnej i naukowej.

5.Wyłączenie prawa do amortyzacji podatkowej budynków i lokali mieszkalnych – znaczenie dla przedsiębiorstw.

6.Obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych w formie ustrukturyzowanej (JPK), bez wezwania.

7.Zryczałtowany przychód podatkowy (250 zł / 400 zł) doliczany do wynagrodzenia pracownika przedsiębiorstwa używającego samochód służbowy do celów prywatnych. Zmiana zasad ustalania wysokości tego przychodu.

8.Brak kar za błędy w „księgach” (np. JPK), jeżeli przedsiębiorstwo prześle prawnie skuteczną korektę i zapłaci ewentualny uszczuplony podatek. Sytuacje, w których nadal konieczne będzie składanie „czynnego żalu” w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej.

9.Zmiana wysokości limitu transakcji, powodującego obowiązek zapłaty na rachunek z „białej listy”. Wprowadzenie ograniczenia w przyjmowaniu zapłaty w gotówce od osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty przy pomocy instrumentu płatniczego.

10.Omówienie wybranych pozostałych zmian oraz zagadnień podatkowych wynikających z najnowszych interpretacji organów podatkowych i orzecznictwa sądów.

Prowadzący

Passowicz PiotrPiotr Passowicz – doradca podatkowy, prawnik.

Wieloletnie doświadczenie zdobył pracując w renomowanych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym i prawnym, m.in. w Spółce Doradztwa Podatkowego „Ernst & Young” Sp. z o.o. (zespół German Desk). Obecnie zajmuje się kompleksowym doradztwem podatkowym dla klientów korporacyjnych z Polski i zagranicy. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Rzetelny wykładowca, współpracownik renomowanych firm szkoleniowych. Prowadził wiele szkoleń na temat prawa podatkowego w Polsce i zagranicą. Autor publikacji w prasie fachowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 03.02.2022, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło