Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Posiadanie przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Problematyka prawna.

16 lutego 2024

Program

  1. Pojęcie i rodzaje posiadania
  2. Skutki posiadania według ustawy zaopatrzeniowej
  3. Posiadanie, a prawo własności
  4. Sposoby nabycia i utraty posiadania

W szkoleniu uwzględnione zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące przejścia posiadania przyłączy na przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne.

Termin
16 lutego 2024 r., godz. 13.30 – 15.30

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia:
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 16.02.2024, godz. 13.00

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ