Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Postępowanie cywilne z udziałem konsumenta w praktyce przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego – webinar odwołany

28 września 2023

Program

  1. Materialno-prawne i procesowe pojęcie konsumenta
  2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jako strona postępowania cywilnego z udziałem konsumenta
  3. Ułatwienia procesowe konsumenta
  4. Postępowanie dowodowe w sprawach z udziałem konsumenta i ciężar dowodu
  5. Orzeczenia i środki odwoławcze

Termin
28 września 2023 r., godz. 12.00-14.00

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 28.09.2023, godz. 11.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ