Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych: konferencja online

23 listopada 2021

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji online „Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wod-kan”, która odbędzie się 23 listopada 2021 r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 12 lat prowadzi krajowy projekt, jakim jest benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którego głównym celem jest skuteczne wspieranie przedsiębiorców z branży
w analizie zarządczej.

Istotą benchmarkingu jest identyfikacja najlepszych procesów, praktyk i działań stosowanych w jednostkach wyróżniających się sprawnością oraz późniejsze wykorzystanie ich do własnej działalności. Systematyczna analiza wskaźników prowadzi do efektywnego wykorzystania zasobów oraz daje pozytywne efekty i korzyści z ich stosowania.

Spotkanie dotyczące benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan pozwoli Państwu:

  • wymienić branżowe doświadczenia,
  • poszerzyć wiedzę w zakresie benchmarkingu i jego praktycznego zastosowania,
  • przyjrzeć się dokładniejszym analizom wskaźników,
  • wyznaczyć nowe cele na przyszłość.

 

Program konferencji

10:00-10:10
Powitanie uczestników konferencji
Krzysztof Dąbrowski – prezes IGWP

10:10-10:25 
Omówienie wyników benchmarkingu IGWP za rok 2020
Emilia Brunatowska – główny specjalista ds. analiz ekonomicznych IGWP

10:25-10:45 
Wykorzystanie benchmarkingu w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie
Jarosław Matuszewski – dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie

10:45-11:05
Dobre praktyki wykorzystania benchmarkingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wod-kan
Marcin Szybisty – główny ekonomista, Agnieszka Bukowska – specjalista ds. analiz i controllingu, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinku Sp. z o.o.

11:05-11:25
Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych
Ryszard Pionk – kierownik Działu Analiz i Planowania, PEWiK Gdynia Sp. z o.o.

11:25-11:40
Przerwa

11:40-12:00
Benchmarking w obszarze finansów – korzyści i szanse
Anna Seredyńska-Kraus – dyrektor finansowy, Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

12:00-12:20
Ubezpieczenia Wzajemne jako sposób optymalizacji kosztów ubezpieczeń w przedsiębiorstwach wod-kan
Sebastian Wiatr – dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych, Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW

12:20-12:40
Produkty finansowe w finansowaniu zakupów środków trwałych przedsiębiorstw wod-kan
Piotr Gąska – dyrektor Rynku Transportu Ciężkiego, PKO Leasing S.A.

12:40-12:50
Przerwa

12:50-13:10
Dobre praktyki wykorzystania benchmarkingu w funkcjonowaniu przedsiębiorstw GWŚiR
Andrzej Osiński – były dyrektor Eksploatacji w Saur Neptun Gdańsk oraz były dyrektor ds. Eksploatacji w firmie Ecol-Unicon Sp. z o.o.

13:10-13:30
Benchmarking w kontekście wskaźników środowiskowych
Tomasz Cichoń – dyrektor sprzedaży, Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

13:30-13:50
Omówienie wskaźników dotyczących energochłonności na przykładzie Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu
Jakub Staruszkiewicz – kierownik Wydziału Energetyki, Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu Sp. z o.o.

13:50-14:30
Wpływ nowych technologii na wyniki benchmarkingu
Bartosz Zaborski – kierownik Biura Badań i Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

14:30-15:00
Dyskusja

 

Termin
23 listopada, godz. 10:00-15:00

Kontakt z organizatorem
Emilia Brunatowska, tel. 52 376 89 16, 668 466 032, mail: e.brunatowska@igwp.org.pl  
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732, mail: zgloszenia@igwp.org.pl
Jakub Kucharski, tel 52 376 89 25, 517 013 728, mail: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń
do 23.11.2021, godz. 9:30
www.zgloszenia.igwp.org.pl

Cena
(obejmuje: udział w konferencji online, możliwość zadawania pytań poprzez czat, materiały przekazane po konferencji)

299 zł netto od osoby – członkowie IGWP
349 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia konferencji.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

 

Wydarzenie mineło
Formularz zamówienia prenumeraty