Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Prawo budowlane. Elektroniczny Dziennik Budowy. Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

21 lutego 2024

Zagadnienia

  • najważniejsze zmiany w Prawie budowlanym
  • wybrane zagadnienia z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • zasady prowadzenia Elektronicznego Dziennika Budowy
  • zasady prowadzenia Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego

Termin
21 lutego 2024 r., godz. 10.00 – 12.30

Prowadzący

Daniel Biegalski – Radca Prawny, od ponad 15 lat zajmuje się przepisami z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej szczebla centralnego i wojewódzkiego. Jako kierownik oddziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim i dyrektor departamentu orzecznictwa w centralnym organie administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego odpowiedzialny był za wydawanie pozwoleń na budowę, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych m. in. z zakresu sieci przesyłowych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, elektrowni wiatrowych. Prelegent licznych narad szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 21.02.2024, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ