Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Prawo budowlane – Zgłoszenie robót budowlanych. Przebudowa obiektów liniowych.

10 maja 2024

Zagadnienia

1.Inwestycje niewymagające pozwolenia na budowę

2.Zgłoszenie robót budowlanych

 • treść zgłoszenia
 • składanie zgłoszenia w formie papierowej i elektronicznej (omówienie najczęściej popełnianych błędów)
 • załączniki do zgłoszenia
 • dla jakich inwestycji należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy
 • wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia
 • terminy
 • sprzeciw wobec zgłoszenia
 • zgłoszenie, a milczące załatwienie sprawy
 • kiedy konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę
 • „zmiana” zgłoszenia
 • termin ważności zgłoszenia
 • przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

3.Przebudowa obiektów liniowych (kiedy nie wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia)

4.Roboty na zgłoszenie wymagające ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy

Prowadzący

Daniel Biegalski – Radca Prawny, od ponad 15 lat zajmuje się przepisami z zakresu prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako pracownik organów nadzoru budowlanego oraz administracji architektoniczno-budowlanej szczebla centralnego i wojewódzkiego. Jako kierownik oddziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim i dyrektor departamentu orzecznictwa w centralnym organie administracji rządowej w sprawach administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego odpowiedzialny był za wydawanie pozwoleń na budowę, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych m. in. z zakresu sieci przesyłowych, terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, elektrowni wiatrowych. Prelegent licznych narad szkoleniowych z zakresu prawa budowlanego.

Nadsyłanie zgłoszeń do 10 maja br., godz. 9.30

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ