Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Prawo zamówień publicznych – warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane

11 kwietnia 2024

Zagadnienia

 • Zasady ogólne
 • Rodzaje warunków udziału
 • Zdolność do występowania w obrocie gosp.
 • Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
 • Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
 • Zdolność techniczna i zawodowa
 • Poleganie na potencjale podmiotów trzecich
 • Unijna geneza regulacji
 • Podstawa instytucji w PZP
 • Zakres wykorzystania potencjału
 • Stosunek prawny łączący zamawiającego z podmiotem trzecim
 • Wykazanie dysponowania potencjałem podmiotu trzeciego
 • Dysponowanie potencjałem podmiotu trzeciego, a dysponowanie bezpośrednie
 • Weryfikacja kwalifikacji podmiotowej podmiotu trzeciego
 • Zastąpienie podmiotu trzeciego
 • Konsorcjum wykonawców
 • Konsorcjum w art. 58 PZP
 • Najczęstsze rodzaje konsorcjów
 • Ocena doświadczenia wykonawcy zdobytego w ramach konsorcjum
 • Ocena spełnienia warunków udziału w kontekście art. 117 PZP

Prowadzący

Jerzykowski logo 2020

Radcy prawni z kancelarii Jerzykowski i wspólnicy spółka partnerska: Jarosław Jerzykowski i Marcin Boczek

Kancelaria Jerzykowski i Wspólnicy Spółka Partnerska świadczy pomoc prawną w zakresie prawa gospodarczego, ze szczególnym naciskiem na obszar styku sektora publicznego i prywatnego. Praktyki to pomoc prawna w zakresie tych dziedzin prawa, gdzie następuje przenikanie się prawa administracyjnego z prawem cywilnym. Obrót gospodarczy, zwłaszcza po akcesji Polski do Unii Europejskiej, zawiera szereg obszarów, w których prowadzenie działalności gospodarczej wymaga kontaktów z administracją publiczną. Z drugiej strony administracja publiczna coraz częściej szuka wsparcia w sektorze prywatnym w realizacji swoich zadań. Celem kancelarii jest kojarzenie tych sfer, pomoc administracji zrozumieć przedsiębiorców, a przedsiębiorcom – pojąć administrację oraz pomoc partnerom osiągnąć wytyczone cele i uzyskać zamierzone rezultaty.

Zgłoszenia online
do 11.04.2024, godz. 09.30

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo. Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia, wysłanej pocztą tradycyjną.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ