Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Problematyka dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

28 czerwca 2024

Program

  1. Problematyka ochrony ppoż w ustawie zaopatrzeniowej
  1. Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w zakresie dostarczania wody na cele ppoż
  1. Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w kontekście budowy urządzeń wodociągowych i ich utrzymywania
  1. Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci z uwzględnieniem celu ochrony ppoż

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

 

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ