Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów

26 maja 2023

Program

  1. Pojęcie i rodzaje posiadania
  2. Posiadanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  3. Posiadanie przyłączy
  4. Skutki prawne posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy
  5. Techniczne połączenie przyłącza z siecią w kontekście posiadania
  6. Argumentacja prawna na zarzuty związane z przejściem posiadania, w związku z połączeniem przyłącza z sieciami

Termin
26 maja 2023 r., godz. 09.00 – 11.00

Prowadzący
Rakoczy Bartosz2prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 26.05.2023, godz. 08.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ