Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Problematyka sankcji za działalność bez pozwoleń wodnoprawnych, a także z ich naruszeniem

30 listopada 2021

Termin
30 listopada 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

Tematyka

Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na to, że opłata podwyższona wypełnia kodeksową definicję sankcji administracyjnej, a zatem do opłaty podwyższonej, unormowanej w Prawie wodnym, zastosowanie znajdą instrumenty działu IV A kodeksu postępowania administracyjnego. Prowadzące omówią reżimy przepisów stosowanych do opłat i kar, zwłaszcza odpowiednie zastosowanie przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie opłat podwyższonych.

Atutem szkolenia będzie liczne odwołanie do przykładów z orzecznictwa i praktyki, gdyż przedsiębiorstwa często kwestionują odpowiedzialność administracyjną co do zasady oraz co do wysokości kary. Przedstawione zostaną najczęściej pojawiające się okoliczności zmierzające do uwolnienia od odpowiedzialności sankcyjnej, takie jak np.:

  • zwiększona i trudna do przewidzenia ilość opadów atmosferycznych, zaprzestanie naruszenia prawa, bowiem podmiot otrzymał kolejne pozwolenie wodnoprawne;
  • niewielkie przekroczenie ilości odprowadzonych ścieków od dopuszczalnego limitu;
  • najczęściej popełniane przez podmioty błędy na etapie złożenia wniosku o pozwolenie wodnoprawne, wpływ tych błędów np. omyłek rachunkowych w operatach wodnoprawnych na ryzyko sankcyjne;
  • brak wpływu podmiotów odpowiedzialnych na ilość ścieków odprowadzanych w danym okresie.

Prowadzące

dr Lucyna Staniszewska – radca prawny w kancelarii prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu. Doradza w zakresie prawa nieruchomości a także problemów prawnych o charakterze architektoniczno-budowlanym i środowiskowym. Obsługuje z powodzeniem inwestycje realizowane w całej Polsce. Prowadzi szereg postępowań dotyczących procedury planistycznej, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, środowiskowych uwarunkowań, pozwoleń na budowę, odszkodowań z tytułu uchwalenia bądź zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, odszkodowań za wywłaszczenia de iure i de facto, przejęcia infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej przez jednostki samorządu terytorialnego od deweloperów.

mec. Joanna Kostrzewska – radca prawny w kancelarii prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu. Opiniuje oraz opracowuje kompleksowe rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej, wspiera prawnie jednostki samorządu terytorialnego w radzeniu sobie z ustrojowym prawem samorządowym, rozwiązuje bieżące problemy związane z zagadnieniami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi. Doradza samorządom w problemach związanych z  prawem ochrony środowiska.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 30.11.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło