Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Procedura skrócenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

27 kwietnia 2022

Termin
27 kwietnia 2022 r., godz. 10.00 – 14.00

Program

1. Wniosek o skrócenie obowiązujących taryf.

  • wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i jego uzasadnienie,
  • wniosek o ustalenie nowych taryf,
  • określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
  • czynniki ekonomiczne, oczekiwania regulatora.

2. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.

  • terminy ustawowe i kpa,
  • weryfikacja wniosków taryfowych,
  • decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
  • procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów,
  • orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie taryf.

3. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

Prowadzący

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 27.04.2022, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło