Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Prowadzenie ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO, ze szczególnym uwzględnieniem komunalnych osadów ściekowych i omówieniem zmian od 1 stycznia 2023 r.

24 stycznia 2023

Program

1. Informacje ogólne dotyczące pracy z platformą BDO

 • Role użytkowników
 • Zasady dostępu do BDO
 • Pełnomocnictwo
 • Wymagania infrastrukturalne BDO
 • Przepisy dotyczące awarii BDO
 • Gospodarowanie odpadami w praktyce a wsparcie ze strony BDO

2. Ewidencja odpadowa – obowiązki przedsiębiorców

 • Zasady prowadzenia ewidencji odpadowej na bieżąco – przypadki szczególne
 • Odrzucanie kart przekazania odpadów
 • Potwierdzenie przyjęcia odpadu z inną masą niż wskazana na karcie przekazania odpadu
 • Jak postępować w przypadku różnicy mas
 • Jak postępować w przypadku błędnych kart przekazania odpadów o statusie potwierdzenie przyjęcia

3. Warsztaty z prowadzenia ewidencji odpadowej za pośrednictwem BDO obejmujące następujące przypadki

 • Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach świadczenia usług
 • Ewidencja odpadów wytworzonych w ramach eksploatacji obiektów liniowych
 • Przyjmowanie i przekazywanie odpadów podmiotom zwolnionym z obowiązku ewidencji odpadowej
 • Przemieszczenia między miejscami prowadzenia działalności
 • Odpady komunalne i inne niż komunalne – nowe zasady od 2021 r.
 • Komunalne osady ściekowe – Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych
 • Rozwiązywanie najczęściej pojawiających się problemów

4. Przetwarzanie odpadów

 • Zmiany w BDO od 01.01.2022
 • Rejestracja utraty statusu odpadów

5. Przepisy regulujące zasady sporządzania sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi

 • Terminy składania sprawozdania rocznego za 2019 rok
 • Uprawnienia do składania sprawozdania rocznego za pośrednictwem BDO
 • Przygotowanie ewidencji odpadowej w BDO do zamknięcia roku kalendarzowego i przygotowania sprawozdania rocznego
 • Sposób wypełniania sprawozdania rocznego w BDO

6. Zmiany przepisów od 01.01.2023

Prowadzący

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 517 013 732
Izabela Puszkiewicz tel. 517 013 746
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 24.01.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

350 zł netto od osoby – członkowie IGWP
400 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ