Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Kontrole w branży wod-kan: Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

14 czerwca 2023

Cel

Webinarium przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za obiekt wodociągowo-kanalizacyjny oraz upoważnionych do udzielania informacji inspektorom kontrolującym.

Program

 1. Postępowanie kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy w branży wod.-kan.
 2. Warunki i legalność zatrudnienia:
 • warunki zatrudnienia,
 • spełnienie obowiązku informacyjnego przez pracodawcę
 • kierowanie pracowników na badania lekarskie
 • terminarz szkoleń bhp dla pracowników i kadry kierowniczej
 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 • ryzyko zawodowe
 • ochrona zbiorowa i środki ochrony indywidualnej
 • sprzęt ratunkowy
 • badania czynników szkodliwych w środowisku pracy
 • pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne
 • środki higieny osobistej
 1. Wymagania dla obiektów i stanowisk pracy:
 • dokumentacja
 • pomieszczenia i stanowiska pracy
 • stosowane maszyny i urządzenia
 • przebieg procesów technologicznych
 1. Udzielanie pierwszej pomocy oraz ochrona przeciwpożarowa
 2. Postępowanie kontrolne na stacji uzdatniania wody
 3. Postępowanie kontrolne na oczyszczalni ścieków

Termin

14 czerwca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Prowadząca
Agnieszka Białogłowska – Specjalista ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie recyklingowym. Od 5 lat związana jest z branżą wod.-kan. jako technolog oczyszczania ścieków, a od 2021 z dziedziną BHP. Świadczy kompleksowe usługi BHP oraz inżynierskie w oczyszczaniu ścieków.

 

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 14.06.2023, godz. 09.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło