Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 3 listopada

3 listopada 2021

Termin webinarium
3 listopada 2021 r., godz. 10.00 – 15.00

Tematyka webinarium
Druga fala składania wniosków taryfowych za wodę i ścieki trwa już kilka miesięcy. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne dostają pisma od organu regulacyjnego z żądaniami wyjaśnień pewnych kwestii. Pojawiają się także pierwsze decyzje odmawiające zatwierdzenia taryfy. Zauważalna jest pewna powtarzalność wysuwanych przez organ regulacyjnych zarzutów.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki. Na szkoleniu tym wykorzystane i przedstawione zostaną najbardziej aktualne doświadczenia przedsiębiorstw w odniesieniu do całej procedury związanej z zatwierdzaniem taryf. Wiedza z tym związana z całą pewnością pomoże Państwu odpowiednio przygotować się na prawdopodobne oczekiwania organu regulacyjnego.

Program szkolenia:

  1. Zasady zatwierdzania taryf – szczegółowe omówienie art. 24b-24j ustawy w tym prawidłowe ustalanie terminów związanych z procedurą składania oraz weryfikowania wniosków taryfowych
  2. Decyzje organu regulacyjnego – omówienie występujących problemów na najbardziej aktualnych przykładach
  3. Kalkulowanie niezbędnych przychodów, w tym wykorzystanie odpowiednich wskaźników makroekonomicznych i prawidłowe ustalanie okresu obrachunkowego poprzedzającego wprowadzenie nowej taryfy
  4. Praktyczne aspekty wypełniania tabel kalkulacyjnych – wskazówki dotyczące problematycznych pozycji w Tabelach A-H
  5. Wpływ kryzysu związanego z koronawirusem na wnioski taryfowe

Prowadzący

Błędzki Marcin2

Marcin Błędzki – Główny specjalista ds. ekonomicznych Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; Główny Specjalista ds. Ekonomicznych w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”; wykładowca; specjalizuje się w problematyce dotyczącej sporządzania wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 03.11.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

290 zł netto od osoby – członkowie IGWP
340 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Do pobrania

Wydarzenie mineło
Formularz zamówienia prenumeraty