Ładowanie Wydarzenia

Służebność przesyłu dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych

11 lutego 2022

Termin
11 lutego 2022 r., godz. 12.00 – 15.00

Tematyka

  1. Postępowanie w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu
  2. Przesłanki ustanowienia służebności przesyłu
  3. Postępowanie o ustanowienie służebności przesyłu, a zasiedzenie służebności
  4. Rola i znaczenie opinii biegłych
  5. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
  6. Pas ochronny, pas służebności

Prowadzący

Rakoczy Bartosz2

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 11.02.2022, godz. 8.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.