Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Ustalanie opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych

2 grudnia 2021

Termin
2 grudnia 2021 r., godz. 10.00 – 14.00

Tematyka

Rosnące koszty utrzymania kanalizacji deszczowej oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych, predestynują gminy oraz przedsiębiorstwa komunalne do szukania źródeł finansowania usług w tym zakresie. Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z wprowadzaniem odpłatności na usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych, w tym: sposoby powierzania zadań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej, dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych oraz gospodarczych w tym zakresie. Przedstawione również zostaną sposoby ustalania opłat, ze szczególnych uwzględnieniem wpływu czynników techniczno-ekonomicznych.

Program

Sesja I:

Wody opadowe i roztopowe

1.Powierzanie zadań w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej:
model administracyjno-prawny
model cywilistyczny

2.Dotychczasowe orzecznictwo


Sesja II:

1.Ustalanie opłat za usługi odprowadzania wód opadowych i roztopowych

2.Wpływ czynników techniczno-ekonomicznych:
opłaty za usługi wodne,
powierzchnia spływu,
wielkość opadów,
współczynniki spływu,
sposób zagospodarowania powierzchni,
sposób zagospodarowania wód

Podsumowanie, pytania i dyskusja

 

Prowadzący

Bujny Jędrzejmec. dr Jędrzej Bujny – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szef działu prawa administracyjnego w kancelarii SMM Legal. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 02.12.2021, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

300 zł netto od osoby – członkowie IGWP
350 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło