Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Warsztaty dla przedsiębiorstw wod-kan dot. oświadczeń wymaganych w Ustawie „O środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r.”

28 listopada 2022

Zbliża się koniec terminu na złożenie oświadczenia przez niektórych odbiorców uprawnionych do dostawcy energii o skorzystanie z maksymalnej ceny prądu zagwarantowanej ustawą przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej. Ustawa, jak i dokument budzą wiele wątpliwości wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. IGWP spieszy ze „wsparciem energetycznym”!

Zapraszamy na warsztaty online, podczas których prowadzący prof. dr hab. Bartosz Rakoczy omówi aspekty prawne Ustawy oraz Jakub Staruszkiewicz podzieli się spostrzeżeniami i wiedzą dotyczącą wypełnienia oświadczenia.

Niech poniedziałkowe spotkanie stanie się polem do dyskusji i właściwej interpretacji nowych przepisów. Wymiana Państwa doświadczeń w wypełnianiu oświadczeń będzie doskonałą okazją do merytorycznej debaty.

Ze względów organizacyjnych zachęcamy, aby po zapisaniu na wydarzenie, przesłać na adres zloszenia@igwp.org.pl konkretne pytania czy punkty, które budzą Państwa wątpliwości. Pozwoli to nam pogrupować zagadnienia do omówienia.

Ilość miejsc jest ograniczona z uwagi na ramy czasowe. Planujemy kolejne spotkania na początku grudnia.

Prowadzący
Prof. Rakoczy
prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia IGWP. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Jakub Staruszkiewicz – Kierownik Wydziału Energetyki Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

Kontakt z organizatorem
Izabela Puszkiewicz tel. 52 376 89 10, 517 013 746

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 28.11.2022, godz. 8.00

Cena
(obejmuje: udział w warsztatach, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

190 zł netto od osoby – członkowie IGWP
240 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ