Ładowanie Wydarzenia

Warsztaty – Jak prawidłowo ewidencjonować odpady w Bazie Danych Odpadowych

1 marca 2024

Program

1.Podstawowe zasady pracy w BDO

2. Typy użytkowników, logowanie, podpisywanie, pełnomocnictwo

3. Przekazywanie i odbiór odpadów

 • Tworzenie kart przekazania odpadów
 • KPO a KPOK
 • Statusy kart przekazania odpadów
 • Obowiązki dla poszczególnych ról (Przekazujący, Transportujący, Przejmujący)
 • Transfery pomiędzy miejscami prowadzenia działalności

4. Przyjmowanie odpadów w BDO

 • Przyjmowanie odpadów na podstawie kart przekazania
 • Przyjmowanie odpadów od podmiotów zwolnionych i osób fizycznych
 • Różnice masy odpadów – jak sobie radzić
 • Obsługa błędnych kart przekazania odpadów
 • Odrzucanie kart przekazania odpadów
 • Potwierdzanie przyjęcia odpadów z własną masą

5. Rejestracja wytworzenia odpadów

 • Moment wytworzenia odpadów (co to znaczy „na bieżąco”?)
 • Wytwarzanie odpadów w instalacji
 • Wytwarzanie odpadów w ramach usług i obiektów liniowych

6. Rejestracja przetworzenia odpadów

 • Utrata statusu odpadów

7. Ewidencja komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach z art. 96 na podstawie Karty Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych

8. Najczęściej popełniane błędy – jak sobie radzić

Prowadząca

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Termin
1 marca 2024 r., godz. 10.00 – 13.30

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia:
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 01.03.2024, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

370 zł netto od osoby – członkowie IGWP
420 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ