Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Warsztaty w zakresie przygotowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmiana przepisów w zakresie WPRM – Bydgoszcz

28 września 2022

Zapraszamy na kolejne szkolenie stacjonarne z zakresu taryf za wodę i ścieki.

Program:

I. Procedury rozpatrywania wniosku taryfowego.

 1. terminy ustawowe i kpa,
 2. weryfikacja wniosków taryfowych,
 3. decyzje regulatora – przykłady i omówienie,
 4.  procedury odwoławcze, rozstrzyganie sporów.

II. Zmiana przepisów w zakresie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 1. zakres i treść WPRM,
 2. procedura zatwierdzania WPRM,
 3. udział Wód Polskich w opiniowaniu WPRM,
 4. wpływ WPRM na wniosek taryfowy oraz wysokość cen i stawek opłat.

III. Wniosek o skrócenie obowiązujących i zatwierdzenie nowych taryf.

 1. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania,
 2. wniosek o ustalenie nowych taryf,
 3. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,

IV. Kalkulacje taryf:

 1. struktura i rodzaj taryfy,
 2. kalkulacja stałych opłat abonamentowych,
 3. planowanie kosztów i sprzedaży,
 4. marża zysku,
 5. przykłady kalkulacji cen i stawek opłat.

V. Podsumowanie, pytania i dyskusja.

VI. Lunch (godz. 15.00)

Termin:
28 września 2022 r., godz. 10.00 – 15.00

Miejsce:
Bydgoszcz

Prowadzący:

Bujny Jędrzejmec. dr Jędrzej Bujny – radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie samorządowym (gospodarka komunalna), w prawie ochrony środowiska (zagospodarowanie odpadów) oraz w prawie energetycznym (odnawialne źródła energii). Autor i współautor ponad dziewięćdziesięciu opracowań naukowych i popularnonaukowych.

 

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na adres
www.zgloszenia.igwp.org.pl/szkolenia

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch)

640 zł netto od osoby – członkowie IGWP
690 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – przelew na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wydarzenie mineło