Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Warsztaty w zakresie ustalania taryf, kalkulacje, struktury taryfowe, wymagania RZGW

3 października 2023

Podczas szkolenia zaprezentowane i omówione zostaną różne przykłady kalkulacji taryf, zgodne z aktualnymi wymogami regulatora. Uczestnicy otrzymają wybrany model kalkulacji taryf oraz wzór taryfy, do samodzielnego wykorzystania.

Program

1.Regulacje wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

  • wniosek o skrócenie czasu obowiązywania i wniosek o ustalenie nowych taryf
  • określanie taryf i okres obowiązywania taryf

2. Taryfy cen i stawek opłat

  • ustalanie niezbędnych przychodów
  • alokacja kosztów (niezbędnych przychodów) na grupy odbiorców
  • współczynniki alokacji
  • stała opłata abonamentowa – rodzaje i zastosowanie
  • przykłady kalkulacji, dopuszczalne konstrukcje taryfowe

3. Rozpatrywanie wniosku taryfowego

  • decyzje regulatora – przykłady i omówienie
  • uzupełnianie taryf, rozstrzyganie sporów

Termin:
3 października  2023 r., godz. 10.00 – 14.30

Prowadzący:

Gałabuda GrzegorzGrzegorz Gałabuda – SID Szkolenia i Doradztwo sp. z o.o. w Warszawie
Kwalifikacje: finanse przedsiębiorstw komunalnych i gmin, zarządzanie projektami, doradztwo w zakresie systemów organizacji usług komunalnych oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych sektora komunalnego. Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez UOKIK oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Biegły NIK w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków. Wieloletni doradca zarządów przedsiębiorstw komunalnych.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 03.10.2023
Zgłoszenia

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, czat z prowadzącym na platformie Clickmeeting)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – przelew na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ