Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Odwołane – WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ I STRATEGII KOMUNIKACJI WRAZ Z SYMULACJĄ – Warszawa

20 czerwca 2023

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY
Z ZAKRESU KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
I OBECNEJ STRATEGII KOMUNIKACJI  BRANŻOWEJ
oraz na dodatkową
SYMULACJĘ KRYZYSOWĄ

Warsztaty są dedykowane
prezesom spółek,
osobom odpowiedzialnym za komunikację
lub obsługę klienta
i dostarczą unikalnej wiedzy praktycznej w dwóch blokach:

 1. Pakiet kryzysowy poświęcony metodologii i narzędziom skutecznego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w napiętym czasie problemów z taryfami, jak i podczas wszelkich innych kryzysów. Szkolenie zapewni:
  • nabycie unikalnych kompetencji antykryzysowych u osób odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne i krytyczne
  • ułatwienie zrozumienia mechanizmów wizerunkowej sytuacji kryzysowej i zasad zarządzania nią
  • przedstawienie kluczowych narzędzi zarządzania komunikacją kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży oraz aktualnych wyzwań komunikacyjnych i z  przedstawieniem case studies (uczmy się na cudzych błędach i dobrych rozwiązaniach).
 2. Blok strategiczny – przedstawienie strategii komunikowania, taktyki oraz narzędzi skrojonych specjalnie na potrzeby branży wodociągowo-kanalizacyjnej w obecnej sytuacji, gdy branża stanęła wobec największych wyzwań od przemian ustrojowych.

SYMULACJA – POLIGON KRYZYSOWY

Dodatkowo szkolenie poszerzone jest dla wybranych osób o unikalne warsztaty symulacyjne pozwalające praktycznie poznać i przećwiczyć metodologie zarządzania kryzysowego. Doświadczenie krajowych i zagranicznych ekspertów wskazuje, że to najlepsza, najsprawniejsza i najmniej kosztowna metoda nabycia takich krytycznych kompetencji.

Pierwsze 20 osób, które się zgłosi, będzie mogło wziąć udział w
symulacji sytuacji kryzysowej (tzw. War Game),

uwzględniającej obecne wyzwania i zagrożenia realnie dotykające spółki wod.-kan. łącznie z tymi jakie wynikają dla PWiK z wojny toczonej przez Rosję w Ukrainie a hybrydowo także w krajach UE. W ćwiczeniu symulacyjnym:

 • uczestnicy zmierzą się z dedykowanym scenariuszem kryzysowym dotyczącym modelowego PWiK,
 • w praktyce doświadczą jak zbudować strategię i taktykę komunikacji kryzysowej oraz reagować na zmiany sytuacji,
 • nabędą kwalifikacje, jak w kryzysie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym i środowiskiem wewnętrznym.

Symulacja przeprowadzona będzie według najlepiej rozwiniętej w Polsce metodologii takich warsztatów, adekwatnej do podobnych ćwiczeń realizowanych przez podmioty infrastruktury krytycznej w UE i USA.  Polecamy udział w symulacji szczególnie dla osób zarządzających PWiK oraz odpowiadających za komunikację z mediami i decydentami.

Szkolenie wraz z przedstawieniem branżowej strategii komunikacji oraz symulację zrealizuje specjalistyczna firma Alert Media Communications.

 

21 czerwca 2023r. Kraków
Zakład Uzdatniania Wody Bielany Wodociągów Miasta Krakowa S.A. ul. Księcia Józefa 299
Termin zgłoszeń do 15 czerwca 2023

KOSZT

Szkolenie kryzysowe z branżową strategią komunikacji (w tym przerwy kawowe i lunch)    
Cena dla małych PWiK  – 450,00 PLN netto + 23% vat

 

Szkolenie kryzysowe z branżową strategią komunikacji (w tym przerwy kawowe i lunch)    
Cena dla średnich i dużych PWiK  –  800,00 netto + 23% vat

 

Dodatkowy koszt udziału w symulacji (niezależnie od wielkości PWiK)
500,00 netto + 23% vat

Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze szkoleń lub symulacji w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób.

RAMY CZASOWE WARSZTATÓW

09:00 – 14:00 – Szkolenie kryzysowe oraz przedstawienie strategii komunikacji i wypracowanych narzędzi  

14:00 – 17:00 – Dodatkowa symulacja sytuacji kryzysowej dla pierwszych 20 osób, które się zgłoszą

AGENDA

9:00 – 9:15             Powitanie uczestników przez przedstawicieli IGWP

9:15 – 12:00            Blok kryzysowy z 15 minutową przerwą

1. KRYZYS JAKO KLUCZOWY ELEMENT FUNKCJONOWANIA PWiK

– Aktualny krajobraz kryzysowy – jakie parametry w skali makro determinują poziom zagrożenia kryzysowego w zakresie percepcji społecznej
– Kryzysometr 2023 – wyniki badania Alert Media wskazującego na najpoważniejsze doświadczenia kryzysowe polskich firm w roku 2022 oraz największe zagrożenia kryzysowe 2023
– Zagrożenia i wyzwania kryzysowe branży wod.- kan. oraz opcje scenariuszowe rozwoju problemowych sytuacji

2. PODSTAWY
– Zrozumieć kryzys – rola konfliktu w kryzysie
– Podział Zły-Dobry-Ofiara
– Cykl kryzysu i kluczowa rola pierwszej fazy
– Rola mediów w kryzysie
3. KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
– Strategie komunikacji antykryzysowej i rola Kluczowych Przesłań – Reguła 5P
– Sztaby Kryzysowe – jak budować, jak powinien działać
– Kto może i powinien komunikować w kryzysie, czyli Rzecznik Kryzysowy w szerokim pojęciu
– Komunikacja reaktywna i proaktywna – kiedy jaka?
– Punktowość działań antykryzysowych
– Rola TPE (z ang. Third Party Endorsement – „wsparcie trzeciej strony”)
– Kluczowe aspekty komunikacji wewnętrznej w sytuacjach kryzysowych – Mikrokryzysy – specyfika, źródła, metodologia
4. NARZĘDZIA KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
– Wzorcowe Oświadczenie
– Dokument Pytań i Odpowiedzi (Q&A)
– Crisis Manuals – Instrukcje Zarządzania Komunikacją w sytuacjach kryzysowych
5. OSTRZEŻENIA, BŁĘDY, WZORCE ZACHOWAŃ
– Agresja i atak w kryzysie
– „Oblężona twierdza”, strategia strusia i no comment
– Off the record /„między  nami”
6. ECC, CZYLI KOMUNIKACJA KRYZYSOWA W INTERNECIE
Dziś nie ma kryzysu bez jego odsłony w internecie, dlatego trzeba niezbędnie znać nowe, sieciowe reguły kryzysowej gry medialnej.
– Znaczenie internetu w kryzysie, w szczególności social media
– Kryzysowa synergia mediów on-line i mediów off-line
– Zasada 90-9-1 jako podstawa strategii kryzysowych w internecie
– Hejt, trolling, trudne wpisy – taktyka reakcji
– Co zamieszczać na swojej stronie www podczas kryzysu i jak
– Wykorzystanie video w sytuacjach kryzysowych

12:00 – 12:30          Przerwa na lunch

12:30 – 14:00          Blok strategiczny – przedstawienie strategii komunikacji, taktyki wraz z narzędziami

7. STRATEGIA KOMUNIKACJI IGWP
– Przedstawienie Strategii oraz Manuala wraz z omówieniem narzędzi, które stosować może członek IGWP (ew. zostaną mu przesłane).
– Omówienie narzędzi, jakie Izba udostępnia członkom w ramach w spracia oraz zapewnienia spójności komunikacyjnej branży– Mechanizm Oficjalnych Stanowisk oraz Centrum Kontaktu Komunikacyjnego.
– Omówienie znaczenia spójności przekazu na różnych szczeblach organizacji/branży. Ew. omówienie mechanizmów, jakie tę spójność mają/mogą zapewnić (do opracowania z Izbą).
– Podejście komunikacyjne firmy wod.-kan. – Kluczowe Przesłania w komunikacji i przyjętej strategii
– Dokumenty Q&A – zasady korzystania, podstawowe treści
– Wyjaśnienie kluczowych mechanizmów komunikacji problemowej z interesariuszem oraz parametrów efektywnego komunikowania

14:00 – 14:15          Przerwa kawowa

8. SYMULACJA DLA GRUPY 20 UCZESTNIKÓW

14:15 – 14:30          Wstęp do symulacji

14:30 – 15:45          Symulacja: pierwsze tropy i zadania, aktualizacje

15:45 – 16:00          Przerwa kawowa

16:00 – 17:00          Omówienie wydarzeń, porównanie scenariuszy alternatywnych

17:00                       Zakończenie szkolenia

Symulacja w obszarze komunikacji kryzysowej ma na celu:

 • Ułatwienie zrozumienia mechanizmów wizerunkowej sytuacji kryzysowej i zasad zarządzania nią;
 • Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, zwłaszcza w stanie stresu i silnej presji;
 • Przećwiczenie rekomendowanych procedur reakcji, w tym systemów powiadamiania kluczowych interesariuszy – wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przegląd praktyczny kluczowych narzędzi zarządzania komunikacją kryzysową; ze szczególnym uwzględnieniem  nowych mediów
 • Aktywizację uczestników szkolenia poprzez ćwiczenie warsztatowe i symulację sytuacji kryzysowej
 • Podniesienie ogólnej efektywności komunikowania w sytuacji wysokiego stresu;

 

Prelegenci i trenerzy

Adam Łaszyn
Ekspert ds. strategii komunikowania, kontaktów z mediami i zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W branży PR od 1998 r. Doradza lub doradzał takim Klientom jak (instytucje): Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Unia Metropolii Polskich, GIWK, Krajowa Izba Radców Prawnych, KPRM, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Prokuratura Generalna (przed 2014 r.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy (biznes): Coca Cola, Grupa Danone, Dekra, Goodyear, Philip Morris. Wykładowca różnych dziedzin komunikacji na kilku uczelniach, w tym Uniwersytet Warszawski i London School of Public Relations. Były dziennikarz, publicysta i redaktor m.in. Radiowej Trójki, Życia Warszawy, Expressu Wieczornego. Prezes agencji Alert Media i Alert Media Communications. Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Laureat prestiżowej nagrody „Lwy PR” Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za całokształt swego dorobku i wkładu na rzecz polskiej branży PR.

Krzysztof Tomczyński
Ekspert z zakresu corporate PR, crisis communication i public affairs. Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził projekty dla takich Klientów jak: Accenture, Bahlsen, Bank BPS, Goodyear/Dębica, Grupa Danone, JTI, Kompania Piwowarska, Maspex, Ministerstwo Finansów, PEPCO, PepsiCo, PLL LOT, Urzędy Miast i Urzędy Marszałkowskie, Totalizator Sportowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Biurze Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie prowadził działanie komunikacyjne towarzyszące debiutom giełdowym: PZU, Tauron PE oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Beata Łaszyn
Ekspertka do spraw komunikacji w trudnych, kryzysogennych branżach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadza audyty kryzysowe z analizą ryzyka i rekomendacjami dot. systemów antykryzysowych. Prowadzi także bezpośrednie zarządzanie problematycznymi relacjami online z użytkownikami profili marek, firm i osób. Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji związanej z problematyką administracji rządowej i finansowo-gospodarczą, Podczas pracy zarówno w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie (wicedyrektor), jak i Ministerstwie Finansów (Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej) oprócz działań merytorycznych nadzorowała komunikację Kontroli Skarbowej i opracowywała zagadnienia strategii w tym zakresie. Doradza lub doradzała takim Klientom jak: Polski Związek Firm Deweloperskich, Unia Metropolii Polskich, Prokuratura Generalna (przed 2014 r.), Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, i wielu innych.

Karolina Sowier
Z wykształcenia filolog polonista. Ukończyła specjalizację „Filologia dla mediów” (z tytułem krytyka przekazów medialnych). Dzięki kwalifikacjom ogólnopolonistycznym nie tylko redaguje materiały prasowe na potrzeby Klientów, ale także zajmuje się korektą językową. W codziennej pracy m.in. wspiera Serwis Konsumencki jednego z Klientów, doradzając sposób odpowiedzi na trudne pytania konsumentów – zarówno pod kątem merytorycznym, jak i retorycznym. Bierze także czynny udział w tworzeniu przekazów i materiałów skierowanych do konsumentów. Doświadczenie zdobywała m.in. w Polskim Radiu czy Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. Współautorka książki o charakterze eksperckim „e-Kryzys. Jak Zarządzać Sytuacją Kryzysową w Internecie”.

Wydarzenie mineło