Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Kraków – WARSZTATY Z ZAKRESU KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ I STRATEGII KOMUNIKACJI WRAZ Z SYMULACJĄ

21 czerwca 2023

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zaprasza kluczowych managerów przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych na:

PRAKTYCZNE WARSZTATY
Z ZAKRESU KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
I OBECNEJ STRATEGII KOMUNIKACJI  BRANŻOWEJ
oraz na dodatkową
SYMULACJĘ KRYZYSOWĄ

Warsztaty są dedykowane
prezesom spółek,
osobom odpowiedzialnym za komunikację
lub obsługę klienta
i dostarczą unikalnej wiedzy praktycznej w dwóch blokach:

 1. Pakiet kryzysowy poświęcony metodologii i narzędziom skutecznego zarządzania komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną w napiętym czasie problemów z taryfami, jak i podczas wszelkich innych kryzysów. Szkolenie zapewni:
  • nabycie unikalnych kompetencji antykryzysowych u osób odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne i krytyczne
  • ułatwienie zrozumienia mechanizmów wizerunkowej sytuacji kryzysowej i zasad zarządzania nią
  • przedstawienie kluczowych narzędzi zarządzania komunikacją kryzysową, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży oraz aktualnych wyzwań komunikacyjnych i z  przedstawieniem case studies (uczmy się na cudzych błędach i dobrych rozwiązaniach).
 2. Blok strategiczny – przedstawienie strategii komunikowania, taktyki oraz narzędzi skrojonych specjalnie na potrzeby branży wodociągowo-kanalizacyjnej w obecnej sytuacji, gdy branża stanęła wobec największych wyzwań od przemian ustrojowych.

SYMULACJA – POLIGON KRYZYSOWY

Dodatkowo szkolenie poszerzone jest dla wybranych osób o unikalne warsztaty symulacyjne pozwalające praktycznie poznać i przećwiczyć metodologie zarządzania kryzysowego. Doświadczenie krajowych i zagranicznych ekspertów wskazuje, że to najlepsza, najsprawniejsza i najmniej kosztowna metoda nabycia takich krytycznych kompetencji.

Pierwsze 20 osób, które się zgłosi, będzie mogło wziąć udział w
symulacji sytuacji kryzysowej (tzw. War Game),

uwzględniającej obecne wyzwania i zagrożenia realnie dotykające spółki wod.-kan. łącznie z tymi jakie wynikają dla PWiK z wojny toczonej przez Rosję w Ukrainie a hybrydowo także w krajach UE. W ćwiczeniu symulacyjnym:

 • uczestnicy zmierzą się z dedykowanym scenariuszem kryzysowym dotyczącym modelowego PWiK,
 • w praktyce doświadczą jak zbudować strategię i taktykę komunikacji kryzysowej oraz reagować na zmiany sytuacji,
 • nabędą kwalifikacje, jak w kryzysie komunikować się z otoczeniem zewnętrznym i środowiskiem wewnętrznym.

Symulacja przeprowadzona będzie według najlepiej rozwiniętej w Polsce metodologii takich warsztatów, adekwatnej do podobnych ćwiczeń realizowanych przez podmioty infrastruktury krytycznej w UE i USA.  Polecamy udział w symulacji szczególnie dla osób zarządzających PWiK oraz odpowiadających za komunikację z mediami i decydentami.

Szkolenie wraz z przedstawieniem branżowej strategii komunikacji oraz symulację zrealizuje specjalistyczna firma Alert Media Communications.

 

Termin i miejsce:

21 czerwca 2023r. Kraków
Zakład Uzdatniania Wody Bielany Wodociągów Miasta Krakowa S.A. ul. Księcia Józefa 299
Termin zgłoszeń do 15 czerwca 2023

KOSZT

Szkolenie kryzysowe z branżową strategią komunikacji (w tym przerwy kawowe i lunch)    
Cena dla małych PWiK  – 450,00 PLN netto + 23% vat

 

Szkolenie kryzysowe z branżową strategią komunikacji (w tym przerwy kawowe i lunch)    
Cena dla średnich i dużych PWiK  –  800,00 netto + 23% vat

 

Dodatkowy koszt udziału w symulacji (niezależnie od wielkości PWiK)
500,00 netto + 23% vat

Organizator zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze szkoleń lub symulacji w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby osób.

RAMY CZASOWE WARSZTATÓW

09:00 – 14:00 – Szkolenie kryzysowe oraz przedstawienie strategii komunikacji i wypracowanych narzędzi  

14:00 – 17:00 – Dodatkowa symulacja sytuacji kryzysowej dla pierwszych 20 osób, które się zgłoszą

AGENDA

9:00 – 9:15             Powitanie uczestników przez przedstawicieli IGWP

9:15 – 12:00            Blok kryzysowy z 15 minutową przerwą

1. KRYZYS JAKO KLUCZOWY ELEMENT FUNKCJONOWANIA PWiK

– Aktualny krajobraz kryzysowy – jakie parametry w skali makro determinują poziom zagrożenia kryzysowego w zakresie percepcji społecznej
– Kryzysometr 2023 – wyniki badania Alert Media wskazującego na najpoważniejsze doświadczenia kryzysowe polskich firm w roku 2022 oraz największe zagrożenia kryzysowe 2023
– Zagrożenia i wyzwania kryzysowe branży wod.- kan. oraz opcje scenariuszowe rozwoju problemowych sytuacji

2. PODSTAWY
– Zrozumieć kryzys – rola konfliktu w kryzysie
– Podział Zły-Dobry-Ofiara
– Cykl kryzysu i kluczowa rola pierwszej fazy
– Rola mediów w kryzysie
3. KOMUNIKACJA KRYZYSOWA
– Strategie komunikacji antykryzysowej i rola Kluczowych Przesłań – Reguła 5P
– Sztaby Kryzysowe – jak budować, jak powinien działać
– Kto może i powinien komunikować w kryzysie, czyli Rzecznik Kryzysowy w szerokim pojęciu
– Komunikacja reaktywna i proaktywna – kiedy jaka?
– Punktowość działań antykryzysowych
– Rola TPE (z ang. Third Party Endorsement – „wsparcie trzeciej strony”)
– Kluczowe aspekty komunikacji wewnętrznej w sytuacjach kryzysowych – Mikrokryzysy – specyfika, źródła, metodologia
4. NARZĘDZIA KOMUNIKACJI KRYZYSOWEJ
– Wzorcowe Oświadczenie
– Dokument Pytań i Odpowiedzi (Q&A)
– Crisis Manuals – Instrukcje Zarządzania Komunikacją w sytuacjach kryzysowych
5. OSTRZEŻENIA, BŁĘDY, WZORCE ZACHOWAŃ
– Agresja i atak w kryzysie
– „Oblężona twierdza”, strategia strusia i no comment
– Off the record /„między  nami”
6. ECC, CZYLI KOMUNIKACJA KRYZYSOWA W INTERNECIE
Dziś nie ma kryzysu bez jego odsłony w internecie, dlatego trzeba niezbędnie znać nowe, sieciowe reguły kryzysowej gry medialnej.
– Znaczenie internetu w kryzysie, w szczególności social media
– Kryzysowa synergia mediów on-line i mediów off-line
– Zasada 90-9-1 jako podstawa strategii kryzysowych w internecie
– Hejt, trolling, trudne wpisy – taktyka reakcji
– Co zamieszczać na swojej stronie www podczas kryzysu i jak
– Wykorzystanie video w sytuacjach kryzysowych

12:00 – 12:30          Przerwa na lunch

12:30 – 14:00          Blok strategiczny – przedstawienie strategii komunikacji, taktyki wraz z narzędziami

7. STRATEGIA KOMUNIKACJI IGWP
– Przedstawienie Strategii oraz Manuala wraz z omówieniem narzędzi, które stosować może członek IGWP (ew. zostaną mu przesłane).
– Omówienie narzędzi, jakie Izba udostępnia członkom w ramach w spracia oraz zapewnienia spójności komunikacyjnej branży– Mechanizm Oficjalnych Stanowisk oraz Centrum Kontaktu Komunikacyjnego.
– Omówienie znaczenia spójności przekazu na różnych szczeblach organizacji/branży. Ew. omówienie mechanizmów, jakie tę spójność mają/mogą zapewnić (do opracowania z Izbą).
– Podejście komunikacyjne firmy wod.-kan. – Kluczowe Przesłania w komunikacji i przyjętej strategii
– Dokumenty Q&A – zasady korzystania, podstawowe treści
– Wyjaśnienie kluczowych mechanizmów komunikacji problemowej z interesariuszem oraz parametrów efektywnego komunikowania

14:00 – 14:15          Przerwa kawowa

8. SYMULACJA DLA GRUPY 20 UCZESTNIKÓW

14:15 – 14:30          Wstęp do symulacji

14:30 – 15:45          Symulacja: pierwsze tropy i zadania, aktualizacje

15:45 – 16:00          Przerwa kawowa

16:00 – 17:00          Omówienie wydarzeń, porównanie scenariuszy alternatywnych

17:00                       Zakończenie szkolenia

Symulacja w obszarze komunikacji kryzysowej ma na celu:

 • Ułatwienie zrozumienia mechanizmów wizerunkowej sytuacji kryzysowej i zasad zarządzania nią;
 • Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, zwłaszcza w stanie stresu i silnej presji;
 • Przećwiczenie rekomendowanych procedur reakcji, w tym systemów powiadamiania kluczowych interesariuszy – wewnętrznych i zewnętrznych
 • Przegląd praktyczny kluczowych narzędzi zarządzania komunikacją kryzysową; ze szczególnym uwzględnieniem  nowych mediów
 • Aktywizację uczestników szkolenia poprzez ćwiczenie warsztatowe i symulację sytuacji kryzysowej
 • Podniesienie ogólnej efektywności komunikowania w sytuacji wysokiego stresu;

 

Prelegenci i trenerzy

Adam Łaszyn
Ekspert ds. strategii komunikowania, kontaktów z mediami i zarządzania komunikacją w sytuacjach kryzysowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W branży PR od 1998 r. Doradza lub doradzał takim Klientom jak (instytucje): Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Unia Metropolii Polskich, GIWK, Krajowa Izba Radców Prawnych, KPRM, Ministerstwo Finansów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Prokuratura Generalna (przed 2014 r.) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy (biznes): Coca Cola, Grupa Danone, Dekra, Goodyear, Philip Morris. Wykładowca różnych dziedzin komunikacji na kilku uczelniach, w tym Uniwersytet Warszawski i London School of Public Relations. Były dziennikarz, publicysta i redaktor m.in. Radiowej Trójki, Życia Warszawy, Expressu Wieczornego. Prezes agencji Alert Media i Alert Media Communications. Wiceprezes Stowarzyszenia Agencji Public Relations. Laureat prestiżowej nagrody „Lwy PR” Polskiego Stowarzyszenia Public Relations za całokształt swego dorobku i wkładu na rzecz polskiej branży PR.

Krzysztof Tomczyński
Ekspert z zakresu corporate PR, crisis communication i public affairs. Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził projekty dla takich Klientów jak: Accenture, Bahlsen, Bank BPS, Goodyear/Dębica, Grupa Danone, JTI, Kompania Piwowarska, Maspex, Ministerstwo Finansów, PEPCO, PepsiCo, PLL LOT, Urzędy Miast i Urzędy Marszałkowskie, Totalizator Sportowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując m.in. w Biurze Komunikacji Społecznej Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie prowadził działanie komunikacyjne towarzyszące debiutom giełdowym: PZU, Tauron PE oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Beata Łaszyn
Ekspertka do spraw komunikacji w trudnych, kryzysogennych branżach. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przeprowadza audyty kryzysowe z analizą ryzyka i rekomendacjami dot. systemów antykryzysowych. Prowadzi także bezpośrednie zarządzanie problematycznymi relacjami online z użytkownikami profili marek, firm i osób. Posiada wieloletnie doświadczenie w komunikacji związanej z problematyką administracji rządowej i finansowo-gospodarczą, Podczas pracy zarówno w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie (wicedyrektor), jak i Ministerstwie Finansów (Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarbowej) oprócz działań merytorycznych nadzorowała komunikację Kontroli Skarbowej i opracowywała zagadnienia strategii w tym zakresie. Doradza lub doradzała takim Klientom jak: Polski Związek Firm Deweloperskich, Unia Metropolii Polskich, Prokuratura Generalna (przed 2014 r.), Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, i wielu innych.

Karolina Sowier
Z wykształcenia filolog polonista. Ukończyła specjalizację „Filologia dla mediów” (z tytułem krytyka przekazów medialnych). Dzięki kwalifikacjom ogólnopolonistycznym nie tylko redaguje materiały prasowe na potrzeby Klientów, ale także zajmuje się korektą językową. W codziennej pracy m.in. wspiera Serwis Konsumencki jednego z Klientów, doradzając sposób odpowiedzi na trudne pytania konsumentów – zarówno pod kątem merytorycznym, jak i retorycznym. Bierze także czynny udział w tworzeniu przekazów i materiałów skierowanych do konsumentów. Doświadczenie zdobywała m.in. w Polskim Radiu czy Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. Współautorka książki o charakterze eksperckim „e-Kryzys. Jak Zarządzać Sytuacją Kryzysową w Internecie”.

Wydarzenie mineło