Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Zadania gminy związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami

23 maja 2024

Program:

09.15 – 10.45

 1. Nieruchomości. Prawa rzeczowe. Ewidencja gruntów i budynków. Księgi wieczyste.
 2. Drogi publiczne. Drogi wewnętrzne. Dostęp do drogi publicznej.
 3. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.
 4. Gospodarowanie nieruchomościami.
 5. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.

10.45 – 11.15

Przerwa

11.15 – 12.45

 1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 2. Prawo pierwokupu nieruchomości.
 3. Rozgraniczenia nieruchomości.

12.45 – 13.15

Przerwa

13.15 – 14.45

 1. Podziały nieruchomości.
 2. Scalenia i podziały nieruchomości.
 3. Opłaty adiacenckie.

Prowadzący zachęca uczestników do przesyłania pytań i zagadnień problemowych do terminu zgłoszeń tj. 16 maja 2024 roku na adres: zgloszenia@igwp.org.pl

Prowadzący

dr inż. Robert Łuczyński – adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe m. in. z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, „gospodarka nieruchomościami”. Kierownik studiów podyplomowych „Rozwój obszarów wiejskich – aspekty gospodarowania przestrzenią i nieruchomościami”, geodeta uprawiony i kierownik prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii, redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny, autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online
do 16.05.2024

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo. Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia, wysłanej pocztą tradycyjną.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ