Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych i zarządów spółek – nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

27 września 2022

Termin
27 września 2022 r., godz. 10.00 – 11.30

Tematyka

Webinar ma na celu przybliżenie nowych rozwiązań wprowadzanych do Kodeksu spółek handlowych, które będą obowiązywać od 13 października 2022 r., w zakresie dotyczącym rad nadzorczych i zarządów, w szczególności nowych obowiązków i uprawnień tych organów i ich członków oraz zasad odpowiedzialności.

Omówione zostaną m.in. kwestie:

  • wspólne dla rady nadzorczej i zarządu – w tym zasady obliczania kadencji, zasady odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki i dokumentowania posiedzeń;
  • dotyczące rady nadzorczej – w tym zmian w sposobie sprawowania nadzoru, nowych obowiązków sprawozdawczych i uprawnień kontrolnych, zasad zwoływania i odbywania posiedzeń, korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, roli przewodniczącego rady;
  • dotyczące zarządu – w tym nowych obowiązków informacyjnych wobec rady nadzorczej
  • ewentualnej konieczności dostosowania treści dokumentów korporacyjnych (statut/umowa spółki, regulamin rady nadzorczej, regulamin zarządu) do zmienionych przepisów.

Prowadzący

Maciej Łukaszczyk – radca prawny w kancelarii Ziemski & Partners

Posiada znaczące doświadczenie w procesach połączeń, przekształceń i podziałów spółek prawa handlowego m.in. w branży handlowej, budowlanej, poligraficznej i transportowej. Jest doradcą w zakresie optymalizacji wypłat zysków spółek kapitałowych, wynagradzania kadr zarządzających oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków zarządów. Doradza w zakresie transakcji nabywania lub zbywania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności nieruchomości i praw własności przemysłowej), a także w zakresie umownego regulowania współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz w zakresie kształtowania przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z partnerami handlowymi i innymi podmiotami współpracującymi pod kątem optymalizacji lub bezpieczeństwa prawnego – w tym podatkowego – zawieranych transakcji.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 27.09.2022, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu, materiały szkoleniowe)

220 zł netto od osoby – członkowie IGWP
270 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło