Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Zmiany w prawie konsumenckim i ich wpływ na obowiązki przedsiębiorców z branży wodno-kanalizacyjnej

15 czerwca 2023

Termin
15 czerwca 2023 r., godz. 10.00 – 14.00

Program

  1. Wprowadzenie – program na rzecz konsumentów na lata 2020 – 2025, obszary priorytetowe
  2. Zmiany w prawie wynikające z implementacji dyrektywy towarowej
  3. Zmiany w prawie wynikające z implementacji dyrektywy cyfrowej
  4. Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawa z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, w tym:
  • organizowanie promocji cenowych towarów lub usług – nowe zasady informowania o obniżkach cen
  • nowe obowiązki informacyjne przed zawarciem umowy
  • umowy poza lokalem – nieumówiona wizyta w miejscu zamieszkania/pobytu
  • opinie konsumenckie.

5. Sankcje za naruszenie przepisów

Prowadzący

Aleksandra Hyla – prawniczka w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego w Kancelarii WKB Lawyers, doktorantka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doradza klientom z branż: e-commerce, finansowej i energetycznej w sprawach związanych z polskim i unijnym prawem ochrony konsumentów. Aktualnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą społecznym aspektom standardu zrównoważonego rozwoju na rynku kredytów konsumenckich. Autorka publikacji naukowych dotyczących zagadnień prawa konsumenckiego i zrównoważonego rozwoju.

 

Mariusz Machowski – radca prawny w zespole prawa konkurencji i prawa konsumenckiego WKB Lawyers, który powszechnie zaliczany jest do najlepszych w kraju (rekomendacje m.in. Chambers Europe (Band 1), Legal500 (Tier 1), Forbes, Rzeczpospolita). Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jako pracownik UOKIK prowadził postępowania, przeciwdziałając bezprawnym działaniom na rynku online i telekomunikacji. Na co dzień doradza m.in. liderom branży e-commerce, TMT, energetycznej. Jako ekspert prawa marketingu i reklamy pomaga działom marketingu projektować strategie komunikacyjne, uwzględniając najnowsze orzecznictwo polskich i europejskich sądów oraz regulatorów.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Zgłoszenia
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 15.06.2023, godz. 9.30

Cena
(obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo)

400 zł netto od osoby – członkowie IGWP
450 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.

Wymagania sprzętowe
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.

Wydarzenie mineło

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ