Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Ładowanie Wydarzenia

Zmiany w ustawach: Prawo wodne oraz O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z perspektywy przedsiębiorstwa wod-kan

19 sierpnia 2022

Tematyka:

  1. Główne cele i założenia ustawy nowelizującej
  2. Obowiązek opiniowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji przez organ regulacyjny
  3. Zmiany w zakresie zagospodarowania ścieków
  4. Pozostałe zmiany wynikające z ustawy nowelizującej
  5. Kierunki zmian ustawy zaopatrzeniowej w związku z implementacją dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Termin:
19 sierpnia 2022 r., godz. 12.00 – 14.00

Prowadzący:

Rakoczy Bartosz2

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – Radca Prawny IGWP, kierownik Katedry Prawa Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, członek Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko w Poznaniu, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody w latach 2009-2014, autor wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa cywilnego. Uczestnik sejmowych prac komisji i podkomisji nad ustawą Prawo wodne z ramienia Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Autor książek oraz artykułów w miesięczniku Zeszyty Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, a także kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Kontakt z organizatorem:
Iwona Włodarek tel. 52 376 89 28, 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Nadsyłanie zgłoszeń online na stronie:
www.zgloszenia.igwp.org.pl
do 19.08.2022, godz. 11.30

Cena:
(obejmuje: udział w szkoleniu online, kontakt z prowadzącym na żywo za pomocą dostępnego chatu)

200 zł netto od osoby – członkowie IGWP
250 zł netto od osoby – pozostali uczestnicy

Wymagania sprzętowe:
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.