Ładowanie Wydarzenia

Zmiany w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi. Aspekty praktyczne i pojawiające się problemy.

18 czerwca 2024

Program

1.Kierunki zmian w przepisach w zakresie odpadów budowlanych

  • Zmiana definicji odpadów komunalnych
  • Nowa definicja odpadów budowlanych i rozbiórkowych
  • Kierunki zmian przepisów odpadowych
  • Projektowane zmiany w ustawie o odpadach – stan na czerwiec 2024

2.Nowe obowiązki w zakresie gospodarki odpadami budowlanymi

3.Przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych od osób fizycznych

4.Jak prowadzić ewidencję odpadów budowlanych przyjmowanych do PSZOK

5.Wytwarzanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach świadczonych usług budowlano-remontowych

6.Magazynowanie odpadów i selektywna zbiórka odpadów budowlanych

7.Najczęściej pojawiające się pytania:

  • Transport odpadów budowlanych – KPO czy KPOK
  • Kto będzie musiał segregować zmieszane odpady budowlane?
  • Co dalej z kodem 17 09 04?
  • Kiedy jest wymagana decyzja na zbieranie odpadów?

8.Zmiany w zakresie kar administracyjnych

Prowadzący

Izabela Wołosiak – Właściciel Green Concept, od 2006 r. związana z gospodarką odpadami. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ekspert w zakresie konsultingu odpadowego, zarządzania procesami i kontrolingu. Na co dzień zajmuje się doradztwem w kwestiach optymalizacji procesów zarządzania odpadami w przedsiębiorstwie oraz wdrażania systemów informatycznych i innych narzędzi do zarządzania obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Kontakt z organizatorem
Iwona Włodarek, tel. 517 013 732
email: zgloszenia@igwp.org.pl

Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe oraz kontakt z prowadzącym na żywo.
Płatność – na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne z głośnikami oraz dostępem do internetu.


Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ