Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ
Zakładowy Plan Kont dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Zakładowy Plan Kont dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Cena: 84 zł brutto

Opracowanie stanowi usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w każdej jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych i źródeł ich finansowania, wszelkich następujących w nich zmian oraz wyników prowadzonej działalności.

Jest to pierwszy w Polsce plan uwzględniający specyfikę działalności branżowej, a w szczególności rozwiązania ułatwiające ustalanie taryf za wodę i ścieki i rozliczanie inwestycji.

Publikacja odpowiada na zapotrzebowanie zgłaszane przez członków Izby i została zrealizowana w ramach Programu Budowy Standardów dla sektora jako standard dotyczący rozwiązań systemu finansowo-księgowego dla branży wod-kan i ma sprzyjać udoskonaleniu i ujednoliceniu stosowanych rozwiązań w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

„Zakładowy Plan Kont (…)” został przygotowany przez głównych księgowych i głównych specjalistów – praktyków z długoletnim doświadczeniem na stanowiskach finansowo-księgowych w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Aby uwzględnić specyfikę każdego przedsiębiorstwa ze względu na wielkość, w skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Opracowany plan kont został poddany konsultacjom i ocenie przez powołaną Komisję Tematyczną celem weryfikacji przyjętych rozwiązań i uzyskał ich wysoką ocenę.

Cena dla członków IGWP: 54zł (w tym VAT 5% oraz koszty wysyłki)
Cena dla pozostałych odbiorców 84 zł (w tym VAT 5% oraz koszty wysyłki)

Książkę można zamówić przesyłając wypełniony formularz dostępny TUTAJ