100 lat Prawa Wodnego, 30 lat IGWP

100 lat Prawa Wodnego, 30 lat IGWP

Jak zmieniało się prawo wodne na przestrzeni lat? Kiedy powstała pierwsza Ustawa regulująca prawne kwestie użytkowania wód?

Pierwsza Ustawa wodna została uchwalona dwa lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości czyli w 1922 roku. W tym roku obchodzimy jej stulecie. Uregulowanie kwestii prawnych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nie było łatwe, gdyż trzeba było scalić trzy systemu obowiązujące w trzech różnych zaborach. Ustawa wodna była pierwszym aktem prawnym powołującym strukturę zarządczą nad wodami w Polsce.

W ustawie zawarte były również przepisy dotyczące użytkowania wód, pozwoleń wodno-prawnych czy też pierwsze wzmianki dotyczące ochrony środowiska. Wiele miejsca poświęcała rozwojowi żeglugi śródlądowej oraz ochronie przeciwpowodziowej. Ujednolicone wodne prawo stwarzało też możliwość tworzenia spółek wodnych w niepodległej Polsce. 

Istniejące regulacje, rozwój cywilizacyjny i technologiczny powodowały wzrost znaczenia branży wodociągowo – kanalizacyjnej w życiu społecznym. Funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych stało się jedną z ważniejszych kwestii towarzyszących ludziom w codziennym życiu.

Po 70 latach obowiązywania regulacji prawnych dostrzeżono konieczność powołania organizacji mającej dbać o interesy branży. Instytucja miała wspomagać przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne w szkoleniu kadr, nawiązywaniu nowych kontaktów naukowych i branżowych, a także ułatwiała transfer nowych technologii. By realizować te zadania 28 września 1992 roku powstała Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie”.
W tym roku obchodzimy 30 lat jej istnienia.

Dokładny zarys historii Ustawy wodnej okraszony archiwalnymi zdjęciami znajdziecie Państwo w artykule opublikowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z okazji Święta Niepodległości na stronie:
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3117-stulecie-prawa-wodnego-1922-2022

Montaż aparatów w oczyszczalni i budowa basenów podczas prac na Rawie w Chorzowie. Fot. NAC
Źródło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ