Dyrektywa ściekowa – prośba o Państwa uwagi.

Dyrektywa ściekowa – prośba o Państwa uwagi.

Szanowni Państwo,

do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wpłynęło pismo Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10.11.2022 r., znak: DGWiŻŚ-7.0222.4.2022, w sprawie projektu nowej dyrektywy ściekowej. Prosimy o przesyłanie Państwa uwag do dnia 18 listopada 2022 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl w celu przedstawienia stanowiska Izby.

Poniżej link

https://environment.ec.europa.eu/publications/proposal-revised-urban-wastewater-treatment-directive_pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ