Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

30.06.2020 r. – ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej dla średnich i dużych przedsiębiorstw

30.06.2020 r. – ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przypomina, iż jedynie do dnia 30 czerwca 2020 r. średnie oraz duże przedsiębiorstwa będące odbiorcami końcowymi w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne mogą złożyć wniosek o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w III i IV kwartale 2019 r.

Dofinansowanie, o którym mowa stanowić będzie pomoc de minimis. Oblicza się je jako iloczyn jednostkowej stawki dofinansowania (15,00 zł/MWh) i wolumenu energii elektrycznej zakupionej przez Wnioskodawcę w okresie do dnia 31 grudnia 2019 r. i zużytej w okresie od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie de minimis oraz wnioski o dofinansowanie za III oraz IV kwartał 2019 r. znajdują się na stronie internetowej Zarządcy Rozliczeń S.A. Link do tej strony podany jest poniżej:

https://www.zrsa.pl/wnioskodawca/

Marcin Błędzki – główny specjalista ds. ekonomicznych IGWP