Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2019

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2019

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” rozpoczęła coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 31.07.2020 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie edytowalnego dokumentu w formacie .pdf. Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagany jest darmowy program Adobe Reader w wersji 9.0 lub nowszej.

Badanie ankietowe dotyczące kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa odbywa się w terminie 15.06.2020 – 31.07.2020 r.

Plik ankiety należy pobrać na komputer i uruchomić w programie Adobe Reader. https://get.adobe.com/pl/reader/

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna IGWP za 2019 do wypełnienia

Ankieta IGWP na 2019 – definicje

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych