Ankieta dotycząca regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Ankieta dotycząca regulatora branży wodociągowo-kanalizacyjnej

W związku z zapowiedziami Ministerstwa Środowiska o planach powołania centralnego regulatora dla rynku wody i ścieków w Polsce, Izba podjęła działania zmierzające do przedstawienia Ministerstwu propozycji branży wod-kan odnośnie centralnego regulatora.

Ponieważ zagadnienie regulatora jest niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego funkcjonowania branży, celem wzmocnienia argumentów Izby, a także identyfikacji wszystkich ważnych aspektów, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, zawarte w kwestionariuszu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wypełniony kwestionariusz proszę o przesłanie w terminie do 19.09.br. na adres: m.bogdanowicz@igwp.org.pl

Im więcej informacji otrzymamy, tym większa będzie siła naszych argumentów.

Za zaangażowanie i pomoc z góry dziękuję.

Załączniki:

pdfAnkieta_regulator_pismo.pdf389.7 KB

zipAnkieta_regulator_kwestionariusz_ostateczny.zip1.38 MB

Formularz zamówienia prenumeraty