Ankieta ekonomiczno-techniczna za 2022 rok

Ankieta ekonomiczno-techniczna za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” kontynuuje coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury, wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu pozwolą na ustalenie trendów i umożliwią podejmowanie najlepszych decyzji dla branży w przyszłości. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingowy Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 20.09.2023 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Od tego roku ankietę wypełnić można po zalogowaniu się na Internetowej Platformie Benchmarkingowej.

Strona logowania:

https://www.kartgis.com.pl/ankiety_igwp#/home

Instrukcja logowania została wysłana do Państwa na adresy e-mail wskazane jako kontaktowe Izbie.

W przypadku pytań dot. ankiety ekonomiczno-technicznej proszę o kontakt:

  • pytania dotyczące części ekonomicznej:

Marta Wojnowska

Główny Specjalista ds. analiz ekonomicznych

tel.: 52 376 89 15

kom.: 48 608 328 798

e-mail: m.wojnowska@igwp.org.pl

  • pytania dotyczące części technicznej:

mgr inż. Paulina Napieraj

Główny Specjalista ds. Technicznych

tel.: 52 376 89 18,

kom.: 608 581 679

e-mail: p.kopec@igwp.org.pl

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ