Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2020

Ankieta Ekonomiczno-Techniczna za rok 2020

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” kontynuuje coroczne badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o czynny udział w procesie ankietyzowania. Wyniki uzyskiwane dzięki Państwa uczestnictwu będą pozwalały na zbadanie trendów, zależności i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących przyszłości branży. Na podstawie zebranych danych, Izba opracuje, jak każdego roku Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Przedsiębiorstwa, które do 11.06.2021 roku prześlą wypełniony kwestionariusz ankietowy, otrzymają ten Raport bezpłatnie.

Kwestionariusze ankietowe sporządzone zostały w formie arkusza w programie Microsoft Excel.

Do wypełnienia kwestionariusza ankietowego wymagane jest posiadanie zainstalowanego pakietu Microsoft Office, w skład którego wchodzi Microsoft Excel.

Badanie ankietowe dotyczące kondycji finansowej oraz stanu technicznego infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa odbywa się w terminie 10.05.2021 – 11.06.2021r.

Plik ankiety należy pobrać na komputer i uruchomić w programie Microsoft Excel.

Ankieta ekonomiczno-techniczna do pobrania (plik Excel)

Ankieta ekonomiczno-techniczna – definicje

Marta Wojnowska
Główny specjalista ds. analiz ekonomicznych