Bezpieczna Wisła – zaproszenie do wypełnienia ankiety

Bezpieczna Wisła – zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo poniżej przesyłamy prośbę skierowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarstwa Wodnego w Krakowie w sprawie wypełnienia ankiety.

Ocieplanie klimatu i towarzyszące temu zjawisku coraz częstsze susze, ale także podtopienia i gwałtowne powodzie to poważne i realne niebezpieczeństwo. W ramach projektu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” rozmawiamy o ochronie przeciwpowodziowej Górnej Wisły na odcinku „sandomierskim”, tj. od Krakowa do Zawichostu.

Zapraszamy Państwa do współpracy we wspólne walce o minimalizowanie zagrożenia powodziowego oraz ryzyka skutków społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, powstających w wyniku wystąpienia zjawiska powodzi lub suszy.

Zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, którą kierujemy do wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim do jednostek administracji samorządowej reprezentujących mieszkańców zagrożonych terenów. Dzięki Państwa sugestiom i wskazówkom wspólnie ustalimy plan działań skuteczny w walce z powodziami. Razem zrobimy to lepiej!

Ankieta dostępna jest w wersji online na stronie: www.bezpiecznawisla.pl/ankieta

Formularz (po wydrukowaniu i wypełnieniu) można przesłać także mailowo na adres: ankieta@bezpiecznawisla.pl

A każdy kto preferuje wersję tradycyjną, na stronie www.bezpiecznawisla.pl może pobrać wersję do druku (formularz w wersji do druku znajduje się na stronie www.bezpiecznawisla.pl/ankieta) i wypełnioną ankietę przesłać na adres:

Sweco Polska sp. z o.o.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań

Zachęcamy do udziału i współpracy w ramach programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”, którego pełna nazwa brzmi „Kontrakt 5.7.2 Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem”. Poszukiwaniu skutecznych działań przeciwpowodziowych, w tym retencyjnych, towarzyszy połączenie ich z efektywną walką z suszą.                                                                                                                                                                                                                               

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.bezpiecznawisla.pl  

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ