Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny opublikował opinię wprowadzenia w Europie strategii Blue Deal.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny opublikował opinię wprowadzenia w Europie strategii Blue Deal.

Izba jest członkiem Komitetu ds. Wody, który został powołany przy Federacji Przedsiębiorców Polskich w odpowiedzi na rozpoczęte w Unii Europejskiej prace nad przygotowaniem agendy projektu rozwoju niebieskiej infrastruktury.

26 października br. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikował opinie, w której postuluje wprowadzenie w Europie strategii Blue Deal. Ma ona na celu powstrzymanie pogłębiającego się kryzysu wodnego. 

Blue Deal jest dla Polski szansą na pozyskanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej.

Najważniejsze zagadnienia Blue Deal to:

  • dostęp do wody rozumiany jako walka z ubóstwem wodnym i jego konsekwencjami dla polityki społecznej;
  • zrównoważona i odporna infrastruktura wodna i sieci dystrybucyjna;
  • ekonomia Blue Deal;
  • wodochłonne gałęzie przemysłu i wodooszczędnych technologii;
  • zrównoważona gospodarka wodna i kryzys klimatyczny: rozwiązania o obiegu zamkniętym i inne rozwiązania dla unijnego systemu rolno-spożywczego w ramach przyszłego Blue Deal;
  • efektywne zużywanie wody.

Poniżej zamieszczamy tekst opinii w języku polskim.

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ