Optymalny dobór wodomierza jako warunek zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa wodociągowego.

Optymalny dobór wodomierza jako warunek zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa wodociągowego.

Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że coraz więcej przedsiębiorstw stosuje różnorodne praktyki walki ze stratami wody. Sam jestem autorem wieloaspektowego programu ograniczania tych strat, składającego się z 9 obszarów, który z powodzeniem wdrażam u swoich klientów.

Jednak wielu z nich chce zacząć od rzeczy „wielkich” – takich jak GIS, strefowanie czy monitoring, zapominając, że zmniejszanie strat pozornych zaczyna się po prostu od… wodomierza. Po prostu, a jednak nie prosto, ponieważ chcąc zoptymalizować dobór wodomierzy w przedsiębiorstwie, należy zdać sobie sprawę, że:

  • Obecnie nie ma żadnego obowiązującego aktu prawnego, który jednoznacznie stwierdza, w jaki sposób należy dobierać wodomierze, a wiele przedsiębiorstw przewymiarowany wodomierz zastępuje wyższą klasą – parametr R,
  • w prawie podane są jedynie ogólne warunki – na przykład wielkość wodomierza dobiera się na podstawie szacowanego strumienia objętości, ciśnienia oraz właściwości fizycznych i chemicznych,
  • nie ma urealnionych wzorów obliczeniowych, a te, które funkcjonują w praktyce – z lat 90., zawyżają wielkość wodomierzy,
  • przewymiarowany wodomierz nie tylko więcej kosztuje, ale również zazwyczaj nie domierza pewnej ilości wody dla przedsiębiorstwa wodociągowego.

Czy w tym szaleństwie jest metoda?

W związku z tą niejednoznacznością już wiele lat temu zaproponowałem metodę zwaną „statystyczną”, którą wdrożyły przedsiębiorstwa m.in. w Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Kołobrzegu, Łodzi, Katowicach, Rzeszowie czy Krakowie.

Opiera się ona na założeniu, że natężenie przepływu wody można opisać funkcją zależną od objętości zużywanej wody, liczbą lokali, liczbą obsługiwanych mieszkańców. W zależności od sposobu użytkowania obiektu, jego funkcji i zabezpieczenia ppoż. jesteśmy w stanie podać q3/qn i R wodomierza optymalnego dla danego podłączenia wodociągowego oraz wyliczyć straty wody/dodatkowy przychód z zastosowania nowego urządzenia.

Od czego należy zacząć?

Warto zadać pytanie, jaką sumaryczną objętość wody fakturujemy wodomierzami różnych średnic. Dla wybranych systemów wodociągowych przedstawiamy zestawienie wodomierzy w zależności od danych opisujących system wodociągowy. Czasem jest tak, że 10% wodomierzy odpowiada za ponad 50% przychodów przedsiębiorstwa – i tu trzeba zacząć. W innych przedsiębiorstwach, szczególnie mniejszych, należy pamiętać o stosowaniu wodomierzy DN 20 i q3 = 2,5 m3/h, co dodatkowo przysporzy o 5-10% większy przychód w przedsiębiorstwie.

MiastoABCDEFG
Liczba mieszkańców322505300079625910001190803576501890000
Liczba podłączeń wodociągowych szt.34235634208661280394852754299184
Długość sieci wodociągowej, km135150,4490349,8250,4742,034230
Liczba wodomierzy w szt./% – średnice DN152923320133152396130010560
158,53%58,93%63,81%18,71%13,71%3,83%0,00%
20276415746451938670001757968722
2080,75%27,94%30,92%73,31%73,80%63,83%69,29%
15 i 20 w %89,28%86,87%94,73%92,03%87,51%67,66%69,29%
2516624930044133338199675
254,85%4,42%1,44%3,44%3,51%13,87%9,75%
32821887156572040
322,40%3,34%0,03%1,22%0,60%0,74%0,00%
4073199252253664286410289
402,13%3,53%1,21%1,98%7,00%10,40%10,37%
25-40 w %9,38%11,29%2,68%6,64%11,11%25,01%20,13%
5028712671247114087392
500,82%1,26%1,28%0,97%0,75%5,11%7,45%
6500206123340
650,00%0,00%0,99%0,09%0,03%0,12%0,00%
8013236230454162372
800,38%0,41%0,30%0,23%0,47%1,51%2,39%
100475512146720
1000,12%0,12%0,02%0,04%0,13%0,53%0,73%
1501310016129
1500,03%0,05%0,00%0,00%0,00%0,06%0,06%
20000000014
2000,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,01%
50-150%1,31%1,79%2,59%1,34%1,38%7,28%10,58%
Suma wodomierzy DN 40-200118300586412792483420916
Liczba wodomierzy DN 40-150/km sieci0,871,991,191,183,166,514,94
% WODOMIERZY DN 40-2003,45%5,32%3,80%3,31%8,38%17,67%20,96%

Rys.: Struktura wielkości wodomierzy w wybranych miastach w Polsce (opracowanie Piotr Tuz)

Szklanka do połowy pusta czy pełna?

Z zadowoleniem obserwuję, jak ograniczanie strat wody coraz bardziej staje się troską polskich przedsiębiorstw wod.-kan., zdających sobie sprawę z trudności, jakie niesie wdrożenie nowej dyrektywy wodnej. Na konferencjach branżowych wielu z Państwa prezentuje swoje osiągnięcia i dobre praktyki w tej dziedzinie. Zmieniłbym jednak tę perspektywę – poprzez wyjście od świadomości skupionej na stracie i jej unikaniu ku świadomości ukierunkowanej nazwiększanie przychodów przedsiębiorstwa.

U jednego z naszych klientów wraz z zespołem zoptymalizowaliśmy 16 500 wodomierzy. Dzięki tym zmianom dodatkowy zysk ze sprzedaży wody w skali roku wyniesie 2,88 mln zł, co oznacza zwrot nakładów z inwestycji po 301 dniach.

Teraz klient jest gotowy na kolejne kroki ku zwiększaniu przychodów – w jego przypadku będzie to wdrożenie systemu zdalnego odczytu i monitoringu.

Rys. Wieloaspektowy program ograniczania strat wody dostosowany do potrzeb przedsiębiorstwa (opracowanie Piotr Tuz)

Gdzie zmierzają nasze pieniądze?

Zakończę słowami Johna C. Maxwella – znanego coacha i autora w dziedzinie przywództwa: „Zrobić budżet to wskazać swoim pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły”. Życzę Państwu, byście w swoich przedsiębiorstwach wskazywali pieniądzom właściwy kierunek. Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w dziedzinie ograniczania strat, a zarazem zwiększania przychodów, razem z zespołem ekspertów jesteśmy do Waszej dyspozycji

.

dr inż. Piotr Tuz, dyrektor handlowy, członek Zarządu WES Sp. z o.o.
p.tuz@wes.info.pl,
www.wes.info.pl,
https://www.linkedin.com/company/waterenergysystems
Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ