IGWP zaprasza na konferencję prasową pt. Cena wody… zmrozi czy rozgrzeje?

IGWP zaprasza na konferencję prasową pt. Cena wody… zmrozi czy rozgrzeje?

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” zaprasza na konferencję prasową w dniu 8.09 o godz. 15:30 do Hilton Warsow City (ul. Grzybowska 53, Warszawa), by porozmawiać m.in. o rachunkach za wodę. Przedstawiciele władz Izby odpowiedzą na pytania zw. z tym, czego możemy się spodziewać w kontekście polityki przyjętej przez Regulatora branży – PGW Wody Polskie.

Woda to dobro wspólne, do którego na równych prawach muszą mieć dostęp wszyscy – jest to kwestia bezdyskusyjna i niepodważalna. Wraz z galopującą inflacją, podwyżkami, pierwszymi brakami w dostawach surowców strategicznych, rosnącymi cenami paliwa, gazu, energii, polskie społeczeństwo zastanawia się, co przyniesie zbliżająca się zima, czy z kranów nieprzerwanie popłynie woda, czy wzrosną również rachunki za wodę i ścieki?

Przedsiębiorstwa branży wodociągowo-kanalizacyjnej nie działają w próżni, nie są zieloną wyspą, oazą spokoju, której nie dotykają uwarunkowania gospodarcze. One równie mocno jak statystyczny Kowalski odczuwają rosnące ceny. Jest to  jedna z najbardziej energochłonnych branż, więc i rosnące ceny paliw i energii muszą się na niej odbić. Czy odbiją się na kieszeni Kowalskiego? I w jakiej kondycji finansowej jest obecnie branża?

Po okresie wielu lat doskonałego rozwoju branża wod.-kan. zatrzymała się. Wodociągi duże i te średnie, które miały skumulowany kapitał na inwestycje, wstrzymują się z ich rozpoczęciem i oczekują na rozwój sytuacji w zakresie procesu skracania obowiązujących, zbyt niskich taryf wod.-kan., które, przypomnijmy, ustalane są na okres trzyletni (!). Wodociągom małym widmo katastrofy finansowej już zagląda w oczy, priorytetem stało się przede wszystkim utrzymanie załogi. W ich przypadku to nie tylko wstrzymanie nowych inwestycji, na które po prostu ich nie stać, ale również ograniczanie bieżących remontów, co prowadzi do zagrożenia dla ich niezawodnego funkcjonowania – zauważa Krzysztof Dąbrowski, prezes IGWP.

Polska Woda czy Wody Polskie?

IGWP reprezentuje blisko 540 przedsiębiorstw wod.-kan. w całej Polsce, a więc 85% wolumenu sprzedaży całej branży. Z ankiety, na którą odpowiedziały 204 przedsiębiorstwa, przeprowadzonej przez Izbę, wynika, że stratę na działalności wod.-kan. w 1 kwartale 2022 roku poniosło 70% przedsiębiorstw. Czy Regulator – PGW Wody Polskie poradził sobie z odpowiedzialnością, którą ma wpisaną w swe kompetencje?

Regulator w kryzysie energetycznym, spotęgowanym kryzysem gospodarczym wywołanym przez wojnę w Ukrainie, zupełnie nie poradził sobie z postawionym przed nim działaniem. Skutki będą na pewno bardzo poważne, poza możliwym już w tej chwili lokalnym blackoutem (mniejsze przedsiębiorstwa niezwiązane z gminami) poprzez zanik działalności inwestycyjnej (wszak pierwsza metoda utrzymania płynności finansowej to „zjadanie” środków na inwestycje, pochodzących z amortyzacji) aż do upadłości przedsiębiorstw, którą mają już w oczach zarządzający przedsiębiorstwami – podsumowuje Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady IGWP.

Izba  zwróciła się  z apelem w imieniu większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych do ministra Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej, w sprawie uruchomienia nowego procesu weryfikacji i zatwierdzania taryf wod.-kan.,w związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstw tej branży. Minister Marek Gróbarczyk przychylił się do prośby IGWP.

Wody Polskie od 1 września rozpoczną ponowny proces taryfikacji, czyli ustalania cen za wodę i ścieki. Odbędzie się on w trybie szczególnym art. 24j. –ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Czy ponowny proces taryfikacji ma szansę przebiegać płynnie?

O IGWP

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizacją samorządu gospodarczego, która już od 30 lat reprezentuje 85% wolumenu sprzedaży produkowanej wody i odbieranych ścieków w Polsce.

Kontakt z mediami:

Anna Lembicz

Red. naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”

Tel. 517 013 730

a.lembicz@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ