Konsultacje dot. Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej

Konsultacje dot. Rozporządzenia MKiŚ w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” wpłynęło pismo w sprawie konsultacji publicznych dot. projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje (nr 912 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska).

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie ewentualnych uwag do projektu (uwagi proszę zamieścić w dołączonej tabeli) w terminie do dnia 2 września 2022 r. na adres mailowy: konsultacje@igwp.org.pl

Solidarni z Ukrainą CZYTAJ WIĘCEJ