Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” z branżą wodociągowo-kanalizacyjną związany jest od ponad 30 lat, a jego działalność w zakresie ochrony środowiska sięga niemal ćwierćwiecza.

Jest aktywnym członkiem organizacji zawodowych i społecznych, należy do:

  • Komitetu Ochrony Środowiska przy Krajowej Izbie Gospodarczej - od 2000 r.,
  • Komitetu Gospodarki Miejskiej przy KIG - od 2012 r.,
  • Sekcji Inżynierii Sanitarnej - od 2011 r.,
  • Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk - od 2011 r.,
  • Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły - od 2012 r.,
  • Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego,
  • Rady Programowej czasopisma "Technologia wody",
  • Rady Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" w Bydgoszczy od 2005 r., (od 2011 r. był Prezesem IGWP, od 2014 r. po zmianie statutu został Przewodniczącym Rady IGWP).

Pan Tadeusz Rzepecki od 2012 r. jest biegłym sądowym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony środowiska, inżynierii sanitarnej, wychowawcą młodzieży, nauczycielem akademickim. Wykłada na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie, a także na wielu kursach specjalistycznych i konferencjach o tematyce wodno-ściekowej. Jest audytorem systemów jakości i systemów zarządzania środowiskiem, a także systemów jakości

w laboratoriach badawczych. Jako ekspert Krajowej Izby Gospodarczej brał udział w pracach komisji i podkomisji sejmowych w procesie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w latach 2005 i 2006, aktualnie jako ekspert Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” bierze udział w pracach legislacyjnych w procesie nowelizacji ustawy.

Szkolił setki osób na kursach w zakresie oszczędności energii oraz w zakresie urządzeń przyjaznych środowisku. Ukończył trzykrotnie studia podyplomowe - Drgania mechaniczne i akustyczne w przemyśle (AGH 1985/86), Energia i Środowisko (AGH i TEMPUS 1993/1994), Ochrona środowiska w terenach zurbanizowanych (Politechnika Krakowska 1998/1999).

Prelegenci

Prelegenci
Lista prelegentów

Program Konferencji

Program Konferencji
Program konferencji

Materiały do pobrania

Materiały do pobrania
Pobierz materiały
Organizatorzy:

Mecenas wieczoru:

Partnerzy:

Partnerzy merytoryczni:

Partoni medialni: