Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na pismo IGWP w sprawie wydłużonych procedur zatwierdzania taryf, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma IGWP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Pragniemy zwrócić Państwa szczgólną uwagę na stanowisko wyrażone w przedmiotowym piśmie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sugerujące, iż brak uchwał rad gmin w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji „będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Odpowiedź PGW WP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji otrzymanych za pośrednictwem EIB/DG AGRI zachęcamy Członków działających na obszarach niemiejskich do uzupełnienia tabeli projektowej.

Ankieta jest częścią projektu pn. "Assessing the Potential to Use Financial Instruments to Finance Rural Infrastructure in EU Countries", który polega na analizie inicjatyw inwestycyjnych z następujących obszarów tematycznych:
• Oszczędność energii
• Odnawialne źródła energii
• Zaopatrzenie w wodę
• Odprowadzanie ścieków
• Odpady stałe

Szeroko zakrojone działania informacyjne oraz konsultacje wpisują się w nowe ramy programowania środków UE, zarówno instrumentów finansowych zwrotnych (kredyty i pożyczki preferencyjne) oraz bezzwrotnych (granty). Na podstawie zgromadzonych informacji EIB oraz DG AGRI wypracują nowe mechanizmy wspierania instytucji publicznych i prywatnych działających na rzecz rozwoju obszarów innych niż miejskie.

Termin nadsyłania ankiet: 30 września.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem p. Pawłem Jamrożkiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETA DO POBRANIA (kliknij)

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowany został materiał pt. "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje". Według autorów, dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej.

Link do materiału

Jednocześnie IGWP informuje, iż prowadzi cykl webinariów poświęconych wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki.

Najbliższe webinarium odbędzie się dnia 30 września 2020r., do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/szkolenia/szkolenia/1687-wyznaczanie-obszaru-i-granic-aglomeracji-obowiazujace-przepisy-i-stosowane-praktyki-30-wrzesnia-2020r

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przedłużających się postępowań w zakresie rozpatrywania wniosków taryfowych, w imieniu Członków Izby skierowano pismo do MGMiŻŚ.

Poniżej zamieszczamy skan przedmiotowego pisma.

Pismo w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Wśród dostępnych w ofercie Izby publikacji pojawiła się nowość: "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"

Monografia autorstwa dr inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Przedmiotem niniejszej monografii są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodomierzową, począwszy od hydraulicznych podstaw pomiaru, uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych, poprzez zasady działania różnych typów wodomierzy i ich charakterystykę metrologiczną, po zagadnienia instalacyjne i eksploatacyjne.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że dnia 23 lipca odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ws. gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach (≥100 000 RLM). W trakcie spotkania przekazano zebranym pierwsze wnioski z postępowania agend Unii Europejskiej kontrolujących wykonanie przez Polskę zapisów traktatowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (zawartych przez nasz kraj w Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych).

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przesyłamy zaproszenie do udziału w webinarium organizowanym przez MGMiŻŚ i PGW Wody Polskie.

Spotkanie, które poprowadzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odbędzie się w formie online (za pośrednictwem platformy WebEX) w dwóch terminach: 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oferowaną przez ww. platformę, organizatorzy proszą o wybranie jednego z dwóch wskazanych wyżej terminów.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników znajdują się w poniższym dokumencie.

Zaproszenie webinarium wyznaczanie granic aglomeracji

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

Kwartalnik susza okladka okZachęcamy i zwracamy Państwa uwagę na możliwość zamówienia wydania specjalnego kwartalnika „Wodociągi Polskie”, które w całości podejmuje bardzo palący problem. Otóż cały numer kwartalnika poświęciliśmy tematyce adaptacji do zmian klimatu, głównie problemowi suszy, ale także powodzi i podtopieniom.

Publikacja ma charakter ponadczasowy i składa się z tekstów eksperckich. Do współpracy przy jej tworzeniu zaprosiliśmy znakomite, a jednocześnie różnorodne grono ekspertów, by pokazać problem zmian klimatu w maksymalnie szerokim ujęciu. Stąd wśród Autorów nie zabrakło naukowców (m.in. prof. dr hab. Zbigniew W. Kundzewicz, prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, dr inż. Łukasz Weber) samorządowców (Podkowa Leśna, Wrocław), prawników, a przede wszystkim przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (m.in. z Poznania, Karpacza, Skierniewic, Katowic, Tomaszowa Mazowieckiego).

Wierzymy, że dobór Autorów pozwoli w pełni przybliżyć i zaprezentować tę problematykę, a także propozycje gospodarowania tymi zasobami wodnymi, które są nam dane.

Polecamy zatem Państwa uwadze wydanie specjalne „Wodociągów Polskich”. Dla naszych prenumeratorów przygotowaliśmy atrakcyjną propozycję cenową na jego zakup, a formularz zamówienia znajdziecie Państwo tutaj:

Anna Lembicz
Redaktor naczelna „Wodociągów Polskich”

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy Kwartalnika „Wodociągi Polskie”

Już wkrótce do Państwa rąk trafi czerwcowe wydanie Kwartalnika. Jego tematem przewodnim, Tematem Numeru, będzie pandemia koronawirusa w kontekście pracy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Trud, jaki w dobie walki z pandemią podjęli Wodociągowcy, którzy z wielką determinacją i zaangażowaniem zabezpieczali ciągłość dostaw wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków, zasługuje na najwyższe uznanie. Dlatego też polecam Państwa szczególnej uwadze to właśnie wydanie, które dokumentuje pracę przedsiębiorstw w tych trudnych czasach i wymagających warunkach.

Jednak nie tylko pandemia jest problemem, z którym każdemu z nas przychodzi się dziś mierzyć i zmagać. Równie istotnym, palącym wręcz, problemem jest zjawisko suszy, którego doświadczamy. Spieszymy poinformować, że redakcja „Wodociągów Polskich” podjęła decyzję o wydaniu numeru specjalnego kwartalnika, który w całości poświęcony będzie suszy. Do współpracy przy tworzeniu tej wyjątkowej publikacji, zaprosiliśmy znamienitych Autorów – grono wybitnych naukowców, samorządowców, wodociągowców. Numer specjalny możecie Państwo zamówić za pomocą formularza, który dostępny jest tu.

Naszym prenumeratorom oraz uczestnikom konferencji „O suszy w sieci” proponujemy atrakcyjne rabaty.

Anna Lembicz

Redaktor naczelna kwartalnika „Wodociągi Polskie”

Od 29 czerwca samorządy miejskie będą mogły starać się o unijne dofinansowanie na budowę, rozbudowę lub remont sieci kanalizacji deszczowej oraz zbiorników wód opadowych. Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponują na ten cel aż 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nabór potrwa do 28 sierpnia 2020 r.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła