Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury – 88)

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 01 lutego 2021r. do godz. 10:00 drogą elektroniczną w tabeli znajdującej się do pobrania poniżej, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zgłoszone przez Państwa uwagi i propozycje zawarte w tabeli posłużą do wypracowania wspólnego stanowiska IGWP.

Poniżej zamieszczony został link do strony RCL z którego można pobrać ww. projekt wraz z załącznikami, uzasadnieniem oraz ocenę skutków regulacji

https://legislacja.gov.pl/projekt/12342551/katalog/12757851#12757851

W przypadku kłopotów w otwarciem linku prosimy o kliknięcie na niego prawym przyciskiem myszy i wybór z menu opcji "otwórz w nowym oknie/karcie".

Załącznik tabela uwag (docx)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie ws. określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Zapraszając do zapoznania się z kolejną wersja rozporządzenia pragniemy podkreślić, iż aktualna wersja uwzględnia uwagi przedłożone przez Izbę Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie” w zakresie rezygnacji przez projektodawcę z obowiązku przedłożenia uchwały aglomeracyjnej jako załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, jako wymogu formalnego.

Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 26 stycznia 2021r. do godz. 14:00 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Poniżej do pobrania przedmiotowy projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Projekt rozporządzenia z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji do pobrania

Załącznik do rozporządzenia - wzór wniosku

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Pan Paweł Rusiecki 14 stycznia 2021 roku został powołany przez Ministra Infrastruktury na stanowisko Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Infrastruktury skierowało do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w ramach konsultacji publicznych, projekt sprawozdania z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w latach 2018-2019, które zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zostanie przedłożone Radzie Ministrów.

Ministerstwo wskazało, że w sprawozdaniu przedstawiono stopień realizacji działań inwestycyjnych ujętych w KPOŚK w latach 2018-2019 oraz ocenę ich wpływu na osiągnięcie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywą ściekową).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z ww. projektem oraz przedłożenie ewentualnych uwag i propozycji zmian w terminie do 25 stycznia 2021r. do godziny 12:00 drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Krótki termin do konsultacji spowodowany jest wyznaczeniem terminu do przedłożenia uwag przez Ministerstwo.

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 (dokument do pobrania)

Sprawozdanie z wykonania KPOŚK w latach 2018-2019 - załącznik (arkusz Excel)

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

W odpowiedzi na pismo IGWP, dotyczące uwzględnienia branży wod-kan w Narodowym Programie Szczepień, poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedź w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skierował na ręce samorządowców, wójtów, burmistrzowie, prezydentów miast list dotyczący procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przez Wody Polskie na kolejny trzyletni okres.

W przedmiotowym piśmie poruszono szereg kwestii, m.in. przedstawiono stanowisko w zakresie braku akceptacji na praktyki, polegające w ocenie organu na ratowaniu budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wodę i ścieki, a także na próbach zrzucania odpowiedzialności za podwyżki na Wody Polskie.

Poniżej zamieszczony został linki do skanu pisma znajdującego się na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Aby poprawnie otworzyć link, po kliknięciu na niego prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję "otwórz w nowej karcie"

https://www.wody.gov.pl/images/scan_2020-12-31-13-34-20.pdf

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” poniżej przesyła informacje dotyczące zmian noszenia maseczek w zakładach pracy wraz z komentarzem kancelarii prof. dr hab. Bartosza Rakoczy:

,,Od 2 grudnia znowu zostały zmienione zasady noszenia maseczek w zakładach pracy. Wprowadzony kilka dni temu obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, został złagodzony - obecnie pracodawca może postanowić inaczej. Poza tym odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

W dniu dzisiejszym dotarła do nas kolejna smutna wiadomość.

Odszedł śp. Henryk Brzuchacz, były prezes Warszawskich Wodociągów, były członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”.

Kompetentny, otwarty, życzliwy. Takim Go zapamiętamy.

Cześć Jego pamięci!

 

Przewodniczący Rady Izby

Tadeusz Rzepecki

Prezes Izby

Dorota Jakuta

Ranking Water City Index 2020 (WCI) to ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii,  a także dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.
Statuetki trafiły do 9 polskich miast, wyróżnionych w ramach trzech rankingów: metropolie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości. Warto podkreślić, że raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jedynym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach.
Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii. Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. A oto zwycięzcy rankingu Water City index 2020:

RANKING GŁÓWNY DLA METROPOLII
1 miejsce WROCŁAW
2 miejsce BYDGOSZCZ
3 miejsce GDAŃSK

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU
1 miejsce GLIWICE
2 miejsce RZESZÓW
3 miejsce ŚWINOUJŚCIE

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
1 miejsce SZCZYTNO
2 miejsce MALBORK
3 miejsce MRĄGOWO

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać tu.

Za realizację WCI 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Oprac. Anna Lembicz

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, w tym także na mocy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków został Pan Marek Gróbarczyk, który jest więc także zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. Pełnomocnikiem Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Informacje w sprawie ww. Rozporządzeń znajdują się na stronie www Izby pod linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/informacje-branzowe/1741-zmiana-ministerstwa-wlasciwego-dla-sektora-wod-kan

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła