W odpowiedzi na pismo IGWP, dotyczące uwzględnienia branży wod-kan w Narodowym Programie Szczepień, poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedź w sprawie szczepień

Szanowni Państwo,

Pan Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie skierował na ręce samorządowców, wójtów, burmistrzowie, prezydentów miast list dotyczący procesu zatwierdzania taryf za wodę i ścieki przez Wody Polskie na kolejny trzyletni okres.

W przedmiotowym piśmie poruszono szereg kwestii, m.in. przedstawiono stanowisko w zakresie braku akceptacji na praktyki, polegające w ocenie organu na ratowaniu budżetów samorządowych dochodami generowanymi opłatami za wodę i ścieki, a także na próbach zrzucania odpowiedzialności za podwyżki na Wody Polskie.

Poniżej zamieszczony został linki do skanu pisma znajdującego się na stronie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Aby poprawnie otworzyć link, po kliknięciu na niego prawym przyciskiem myszy, należy wybrać opcję "otwórz w nowej karcie"

https://www.wody.gov.pl/images/scan_2020-12-31-13-34-20.pdf

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie” poniżej przesyła informacje dotyczące zmian noszenia maseczek w zakładach pracy wraz z komentarzem kancelarii prof. dr hab. Bartosza Rakoczy:

,,Od 2 grudnia znowu zostały zmienione zasady noszenia maseczek w zakładach pracy. Wprowadzony kilka dni temu obowiązek zakrywania ust i nosa, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, został złagodzony - obecnie pracodawca może postanowić inaczej. Poza tym odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

W dniu dzisiejszym dotarła do nas kolejna smutna wiadomość.

Odszedł śp. Henryk Brzuchacz, były prezes Warszawskich Wodociągów, były członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie”.

Kompetentny, otwarty, życzliwy. Takim Go zapamiętamy.

Cześć Jego pamięci!

 

Przewodniczący Rady Izby

Tadeusz Rzepecki

Prezes Izby

Dorota Jakuta

Ranking Water City Index 2020 (WCI) to ranking miast, w którym oceniono rozwój metropolii,  a także dużych i średnich miast w Polsce pod względem efektywności gospodarowania zasobami wody.
Statuetki trafiły do 9 polskich miast, wyróżnionych w ramach trzech rankingów: metropolie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości. Warto podkreślić, że raport WCI jest pierwszym i jak dotąd jedynym, który tak szeroko definiuje mocne i słabe strony oraz potrzeby i wyzwania w zakresie zarządzania zasobami wody w polskich miastach.
Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów oraz 14 kategorii. Na podstawie wyników oceny obszarów i kategorii wyłonione zostały trzy najlepsze miasta w każdym z rankingów. A oto zwycięzcy rankingu Water City index 2020:

RANKING GŁÓWNY DLA METROPOLII
1 miejsce WROCŁAW
2 miejsce BYDGOSZCZ
3 miejsce GDAŃSK

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST NA PRAWACH POWIATU
1 miejsce GLIWICE
2 miejsce RZESZÓW
3 miejsce ŚWINOUJŚCIE

RANKING GŁÓWNY DLA MIAST ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
1 miejsce SZCZYTNO
2 miejsce MALBORK
3 miejsce MRĄGOWO

Raport Water City Index 2020 można w całości pobrać tu.

Za realizację WCI 2020 odpowiedzialni byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, która to Fundacja jest organizatorem międzynarodowego kongresu ekonomicznego Open Eyes Economy Summit. Do współpracy zaproszono ponadto ekspertów Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz dziennikarzy branżowych mediów.

Oprac. Anna Lembicz

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" informuje, że Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedzialnym za gospodarkę wodną, w tym także na mocy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r, za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków został Pan Marek Gróbarczyk, który jest więc także zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. Pełnomocnikiem Rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej.

Informacje w sprawie ww. Rozporządzeń znajdują się na stronie www Izby pod linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/informacje-branzowe/1741-zmiana-ministerstwa-wlasciwego-dla-sektora-wod-kan

adw. Paweł Sikorski
ekspert Izby

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie” informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wydane zostały następujące Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 2004)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska Dz. U. z 2020r. poz. 2005)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2006)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. z 2020r. poz. 2014)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej (Dz.U z 2020r. poz. 2015)

Na mocy ww. rozporządzeń dokonano zmian w zakresach działania Ministra Klimatu i Środowiska w obszarze gospodarki wodnej, w tym sektorze wod-kan. Zakres ten przydzielony został Ministrowi Infrastruktury.

Dodatkowo powołany został Pełnomocnik Rządu do spraw gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej. Wyżej wskazanym Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Do kompetencji Pełnomocnika należy m.in. także przygotowywanie koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej w załączeniu znajdują się linki do opublikowanych Rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r.
W celu ich poprawnego otwarcia prosimy o kliknięcie prawym przyciskiem we właściwy link, a następnie z menu wybrać opcję "Otwórz link w nowej karcie/nowym oknie".

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2004

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2005

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2006

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2014

https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2015

adw. Paweł Skorski
ekspert Izby

Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły się Branżowe Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Danae i Ecorys. Specjaliści rozpoczęli już prace w terenie polegające na przeprowadzaniu wywiadów ze specjalistami branży. Zapewne będą się kontaktować z niektórymi pracownikami przedsiębiorstw wod-kan z prośbą o rozmowę. Bardzo prosimy o pozytywny odzew z Państwa strony i udział w badaniach. Dzięki nim poznamy potrzeby sektora w kontekście zapotrzebowania na kompetencje. Wykonawca dysponuje budżetem na wynagrodzenia dla respondentów za poświęcony na badanie czas. Wyniki posłużą Radzie ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji w opracowywaniu rekomendacji edukacyjnych i szkoleniowych.

Klara Ramm, Animatorka Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowane zostało Zarządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 30 października 2020 r. pod poz. 8, w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na mocy ww. Zarządzania Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Gospodarki Wodnej, do kompetencji którego znajdują się sprawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej link do Zarządzenia

https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/Zarz._MKiS_w_sprawie_podzialu_kompetencji_w_Ministerstwie_Klimatu_i_Srodowiska.pdf

adw. Paweł Sikorski

Ekspert Izby

Szanowni Państwo,


Swoją służbę na stanowisku Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyła Pani Anna Moskwa, która przesłała Izbie podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Bardzo ceniliśmy sobie wszelkie kontakty z Panią Minister A. Moskwą, jej wysokie kompetencje, profesjonalizm w działaniu, każdą wymianę myśli, doświadczeń, ale przede wszystkim dużą otwartość Pani Minister na zagadnienia dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Mogliśmy zawsze liczyć na dużą życzliwość dla naszego środowiska i otwartość na jego potrzeby.

W imieniu własnym i całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej przesyłam Pani Minister najserdeczniejsze podziękowanie i życzę samych sukcesów!


Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

  Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

  Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
 • 1