Szanowni Państwo, 

KW specjalny 2 2020aW październiku do rąk Czytelnika trafia drugie w tym roku wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie” pn.: „W stronę samowystarczalności energetycznej branży wod-kan”. Podczas gdy pierwsze traktowało o adaptacjach do zmian klimatu i brało pod lupę takie zjawiska jak susza i powódź (można je zamówić tu:), drugie podnosi równie ciekawą, a przede wszystkim – niezwykle bieżącą tematykę, jaką jest droga do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy podejmowane przez branżę działania, które zmierzały do osiągnięcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw z naszego sektora. Przeszły one długą drogę, ale już dziś widać, jak od myślenia o efektywności energetycznej doszły do realizacji projektu pod nazwą „samowystarczalność energetyczna”. Co więcej, obecnie ten pociąg jest już nieźle rozpędzony, a przedsiębiorstwa, które jeszcze do niego nie wsiadły, mają teraz swoją szansę. Branża z pewnością dostrzega, że aktywne uczestnictwo w rynku energii to przede wszystkim okazja do obniżenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, a te z tytułu opłat za energię elektryczną i ciepło są wszak niebagatelne.

To wydanie traktuje przede wszystkim o doświadczeniach tych przedsiębiorstw, które podjęły trud osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wzorcowo sprostały temu wyzwaniu, by wymienić w tym miejscu choćby Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach czy Wodociągi Słupsk. Z propozycją podzielenia się swoimi doświadczeniami dotarliśmy do Krosna, Nowego Sącza, Gdańska, Iławy, Łodzi, Sławy, Swarzewa, Grudziądza czy do Gubina, by pokazać, że jak Polska długa i szeroka, problematyka ta jest dostrzegana i realizowana.

Polecamy Państwa uwadze wydanie specjalne kwartalnika, które zamówić można tu:

Anna Lembicz

Redaktor naczelna „Wodociągów Polskich”

W dniu 6 października odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie” zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Konferencja ta była podsumowaniem prac nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Tym samym nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny. Ma on wskazać najistotniejsze kierunki działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Końcowym etapem przygotowania planu będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Procedura legislacyjna potrwa około 3 miesięcy.

Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Państwa sektora.Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

Start rekrutacji - 29.09.2020 r.

Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na pismo IGWP w sprawie wydłużonych procedur zatwierdzania taryf, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma IGWP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Pragniemy zwrócić Państwa szczgólną uwagę na stanowisko wyrażone w przedmiotowym piśmie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sugerujące, iż brak uchwał rad gmin w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji „będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Odpowiedź PGW WP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Powyższe stanowisko zawarte zostało także na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, link do informacji poniżej:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku?fbclid=IwAR1eimU0Asu3xhbJhP0JHoVGpNNs0-jjqtaFvLJyUHdgyIWng43Y_ZXAW70

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji otrzymanych za pośrednictwem EIB/DG AGRI zachęcamy Członków działających na obszarach niemiejskich do uzupełnienia tabeli projektowej.

Ankieta jest częścią projektu pn. "Assessing the Potential to Use Financial Instruments to Finance Rural Infrastructure in EU Countries", który polega na analizie inicjatyw inwestycyjnych z następujących obszarów tematycznych:
• Oszczędność energii
• Odnawialne źródła energii
• Zaopatrzenie w wodę
• Odprowadzanie ścieków
• Odpady stałe

Szeroko zakrojone działania informacyjne oraz konsultacje wpisują się w nowe ramy programowania środków UE, zarówno instrumentów finansowych zwrotnych (kredyty i pożyczki preferencyjne) oraz bezzwrotnych (granty). Na podstawie zgromadzonych informacji EIB oraz DG AGRI wypracują nowe mechanizmy wspierania instytucji publicznych i prywatnych działających na rzecz rozwoju obszarów innych niż miejskie.

Termin nadsyłania ankiet: 30 września.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem p. Pawłem Jamrożkiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETA DO POBRANIA (kliknij)

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowany został materiał pt. "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje". Według autorów, dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej.

Link do materiału

Jednocześnie IGWP informuje, iż prowadzi cykl webinariów poświęconych wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki.

Najbliższe webinarium odbędzie się dnia 30 września 2020r., do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/szkolenia/szkolenia/1687-wyznaczanie-obszaru-i-granic-aglomeracji-obowiazujace-przepisy-i-stosowane-praktyki-30-wrzesnia-2020r

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przedłużających się postępowań w zakresie rozpatrywania wniosków taryfowych, w imieniu Członków Izby skierowano pismo do MGMiŻŚ.

Poniżej zamieszczamy skan przedmiotowego pisma.

Pismo w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Wśród dostępnych w ofercie Izby publikacji pojawiła się nowość: "Gospodarka wodomierzowa wyzwania i możliwości"

Monografia autorstwa dr inż. Tomasza Cichonia, dr hab. inż. Jadwigi Królikowskiej prof. PK, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik.

Przedmiotem niniejszej monografii są kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodomierzową, począwszy od hydraulicznych podstaw pomiaru, uwarunkowań prawnych i aspektów ekonomicznych, poprzez zasady działania różnych typów wodomierzy i ich charakterystykę metrologiczną, po zagadnienia instalacyjne i eksploatacyjne.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że dnia 23 lipca odbyło się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące ws. gospodarki ściekowej w dużych aglomeracjach (≥100 000 RLM). W trakcie spotkania przekazano zebranym pierwsze wnioski z postępowania agend Unii Europejskiej kontrolujących wykonanie przez Polskę zapisów traktatowych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej (zawartych przez nasz kraj w Krajowym Programie Oczyszczanie Ścieków Komunalnych).

Szanowni Państwo,

W związku z prośbą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przesyłamy zaproszenie do udziału w webinarium organizowanym przez MGMiŻŚ i PGW Wody Polskie.

Spotkanie, które poprowadzą przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, odbędzie się w formie online (za pośrednictwem platformy WebEX) w dwóch terminach: 23 lipca i 10 sierpnia 2020 r. w godz. 10.00-14.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc oferowaną przez ww. platformę, organizatorzy proszą o wybranie jednego z dwóch wskazanych wyżej terminów.

Szczegóły dotyczące rejestracji uczestników znajdują się w poniższym dokumencie.

Zaproszenie webinarium wyznaczanie granic aglomeracji

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1