Na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęły się Branżowe Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze gospodarki wodno-ściekowej. Wykonawcą badania jest konsorcjum firm Danae i Ecorys. Specjaliści rozpoczęli już prace w terenie polegające na przeprowadzaniu wywiadów ze specjalistami branży. Zapewne będą się kontaktować z niektórymi pracownikami przedsiębiorstw wod-kan z prośbą o rozmowę. Bardzo prosimy o pozytywny odzew z Państwa strony i udział w badaniach. Dzięki nim poznamy potrzeby sektora w kontekście zapotrzebowania na kompetencje. Wykonawca dysponuje budżetem na wynagrodzenia dla respondentów za poświęcony na badanie czas. Wyniki posłużą Radzie ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji w opracowywaniu rekomendacji edukacyjnych i szkoleniowych.

Klara Ramm, Animatorka Rady ds. Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowane zostało Zarządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska z dnia 30 października 2020 r. pod poz. 8, w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Na mocy ww. Zarządzania Pan Michał Kurtyka Minister Klimatu i Środowiska określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę Departamentu Gospodarki Wodnej, do kompetencji którego znajdują się sprawy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Poniżej link do Zarządzenia

https://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/Zarz._MKiS_w_sprawie_podzialu_kompetencji_w_Ministerstwie_Klimatu_i_Srodowiska.pdf

adw. Paweł Sikorski

Ekspert Izby

Szanowni Państwo,


Swoją służbę na stanowisku Podsekretarza Stanu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zakończyła Pani Anna Moskwa, która przesłała Izbie podziękowanie za dotychczasową współpracę.

Bardzo ceniliśmy sobie wszelkie kontakty z Panią Minister A. Moskwą, jej wysokie kompetencje, profesjonalizm w działaniu, każdą wymianę myśli, doświadczeń, ale przede wszystkim dużą otwartość Pani Minister na zagadnienia dotyczące branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Mogliśmy zawsze liczyć na dużą życzliwość dla naszego środowiska i otwartość na jego potrzeby.

W imieniu własnym i całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej przesyłam Pani Minister najserdeczniejsze podziękowanie i życzę samych sukcesów!


Dorota Jakuta
Prezes IGWP

Szanowni Państwo, 

KW specjalny 2 2020aW październiku do rąk Czytelnika trafia drugie w tym roku wydanie specjalne kwartalnika „Wodociągi Polskie” pn.: „W stronę samowystarczalności energetycznej branży wod-kan”. Podczas gdy pierwsze traktowało o adaptacjach do zmian klimatu i brało pod lupę takie zjawiska jak susza i powódź (można je zamówić tu:), drugie podnosi równie ciekawą, a przede wszystkim – niezwykle bieżącą tematykę, jaką jest droga do osiągnięcia samowystarczalności energetycznej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Jeszcze całkiem niedawno obserwowaliśmy podejmowane przez branżę działania, które zmierzały do osiągnięcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw z naszego sektora. Przeszły one długą drogę, ale już dziś widać, jak od myślenia o efektywności energetycznej doszły do realizacji projektu pod nazwą „samowystarczalność energetyczna”. Co więcej, obecnie ten pociąg jest już nieźle rozpędzony, a przedsiębiorstwa, które jeszcze do niego nie wsiadły, mają teraz swoją szansę. Branża z pewnością dostrzega, że aktywne uczestnictwo w rynku energii to przede wszystkim okazja do obniżenia kosztów operacyjnych przedsiębiorstw, a te z tytułu opłat za energię elektryczną i ciepło są wszak niebagatelne.

To wydanie traktuje przede wszystkim o doświadczeniach tych przedsiębiorstw, które podjęły trud osiągnięcia samowystarczalności energetycznej i wzorcowo sprostały temu wyzwaniu, by wymienić w tym miejscu choćby Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tychach czy Wodociągi Słupsk. Z propozycją podzielenia się swoimi doświadczeniami dotarliśmy do Krosna, Nowego Sącza, Gdańska, Iławy, Łodzi, Sławy, Swarzewa, Grudziądza czy do Gubina, by pokazać, że jak Polska długa i szeroka, problematyka ta jest dostrzegana i realizowana.

Polecamy Państwa uwadze wydanie specjalne kwartalnika, które zamówić można tu:

Anna Lembicz

Redaktor naczelna „Wodociągów Polskich”

W dniu 6 października odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie” zorganizowana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Konferencja ta była podsumowaniem prac nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Tym samym nasz kraj znalazł się w gronie 10 państw europejskich, które stworzyły i przyjęły taki dokument planistyczny. Ma on wskazać najistotniejsze kierunki działań, które pomogą zapobiec kryzysowi wodnemu w Polsce. Końcowym etapem przygotowania planu będzie jego przyjęcie w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Procedura legislacyjna potrwa około 3 miesięcy.

Informujemy, że rozpoczęto realizację projektu nadzwyczajnego adresowanego do przedsiębiorców z Państwa sektora.Terminy zgłoszeń do udziału w projekcie:

Start rekrutacji - 29.09.2020 r.

Zakończenie rekrutacji - 30.11.2020 r.

Przedsiębiorcy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na stronie internetowej https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-kontaktowy-kompetencje-dla-sektorow-covid. Przy wypełnianiu formularza należy zapoznać się z definicją przedsiębiorstwa.

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na pismo IGWP w sprawie wydłużonych procedur zatwierdzania taryf, które zostało skierowane do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Treść pisma IGWP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Pragniemy zwrócić Państwa szczgólną uwagę na stanowisko wyrażone w przedmiotowym piśmie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, sugerujące, iż brak uchwał rad gmin w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji „będzie przesłanką negatywną w procesie oceny projektu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”.

Odpowiedź PGW WP w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Powyższe stanowisko zawarte zostało także na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, link do informacji poniżej:

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1174-aglomeracje-obowiazek-uchwalenia-aktow-prawa-miejscowego-do-dnia-31-grudnia-2020-roku?fbclid=IwAR1eimU0Asu3xhbJhP0JHoVGpNNs0-jjqtaFvLJyUHdgyIWng43Y_ZXAW70

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji otrzymanych za pośrednictwem EIB/DG AGRI zachęcamy Członków działających na obszarach niemiejskich do uzupełnienia tabeli projektowej.

Ankieta jest częścią projektu pn. "Assessing the Potential to Use Financial Instruments to Finance Rural Infrastructure in EU Countries", który polega na analizie inicjatyw inwestycyjnych z następujących obszarów tematycznych:
• Oszczędność energii
• Odnawialne źródła energii
• Zaopatrzenie w wodę
• Odprowadzanie ścieków
• Odpady stałe

Szeroko zakrojone działania informacyjne oraz konsultacje wpisują się w nowe ramy programowania środków UE, zarówno instrumentów finansowych zwrotnych (kredyty i pożyczki preferencyjne) oraz bezzwrotnych (granty). Na podstawie zgromadzonych informacji EIB oraz DG AGRI wypracują nowe mechanizmy wspierania instytucji publicznych i prywatnych działających na rzecz rozwoju obszarów innych niż miejskie.

Termin nadsyłania ankiet: 30 września.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z koordynatorem p. Pawłem Jamrożkiem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ANKIETA DO POBRANIA (kliknij)

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, iż na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowany został materiał pt. "Poradnik dla samorządów wyznaczających aglomeracje". Według autorów, dokument ten stanowi odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania ze strony samorządów oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dotyczące procesu wyznaczania aglomeracji oraz aktualnej sytuacji w gospodarce ściekowej.

Link do materiału

Jednocześnie IGWP informuje, iż prowadzi cykl webinariów poświęconych wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji - obowiązujące przepisy i stosowane praktyki.

Najbliższe webinarium odbędzie się dnia 30 września 2020r., do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy. Szczegółowe informacje o wydarzeniu znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.igwp.org.pl/index.php/szkolenia-i-konferencje/szkolenia/szkolenia/1687-wyznaczanie-obszaru-i-granic-aglomeracji-obowiazujace-przepisy-i-stosowane-praktyki-30-wrzesnia-2020r

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Szanowni Państwo

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przedłużających się postępowań w zakresie rozpatrywania wniosków taryfowych, w imieniu Członków Izby skierowano pismo do MGMiŻŚ.

Poniżej zamieszczamy skan przedmiotowego pisma.

Pismo w sprawie postępowań taryfowych (PDF)

Dorota Jakuta

Prezes Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1