Szanowni Państwo, Członkowie Izby,

dziękując za zaangażowanie przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym dotyczącym wpływu Prawa Wodnego na ceny wody, zamieszczamy poniżej informację zawierającą podsumowanie wyników oraz tabelaryczne zestawienie odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezes Izby Gospodarczej" Wodociągi Polskie".


Wyniki ankiety Prawo Wodne - pismo do pobraniaWyjątkową lekcję historii i atrakcję turystyczną w 2018 roku stworzy Przedsiębiorstwo: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Pozyskane właśnie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pozwolą na udostępnienie dla turystów dwóch zabytkowych zbiorników wody, które od wielu lat są obiektami nieczynnymi – Zbiornik Stara Orunia z 1869 roku o kubaturze 6965 m³ oraz Zbiornik Stary Sobieski z 1911 roku o kubaturze 8238 m³. Projekt ten jest efektem prac porządkowania zapomnianej historii i unikalnej dokumentacji będącej dowodem innowacyjności gdańskiej myśli technicznej i przykładem znakomitej architektury przemysłowej.

Zbliża się lato, a wraz z nim obawa czy czeka nas kolejny rok suszy i niewielkich opadów. Ostatnie deszcze występowały lokalnie i nie poprawiły sytuacji. W północnych regionach kraju rozpoczyna się trzeci suchy sezon z rzędu. Od stycznia sumy opadów były niewielkie, a opady śniegu w lutym nie poprawiły sytuacji, tym bardziej, że marzec i kwiecień były bardzo suchymi miesiącami.

Najtrudniej sytuacja rysuje się na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i częściowo w północnej połowie Mazowsza. W Polsce nadal odczuwalny jest deficyt deszczówki z poprzednich sezonów, który objawia się m.in. obniżeniem poziomu wód gruntowych oraz mniejszym niż zwykle poziomem jezior i stawów.

Ministerstwo Środowiska podało do wiadomości rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu założeń do planu "eduEKO 2020: Ekologia, Komunikacja, Odpowiedzialność". Jest to powstający nowy dokument w obszarze edukacji ekologicznej. Zastąpi on "Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej” z 1980 roku.

W tym tygodniu zakończyła się modernizacja ostatniej z 57 sztuk studni głębinowych, których remont został zaplanowany przez Fundację InnovAid w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych". Zadanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2015.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na swoich stronach internetowych ogłosił projekt "Listy priorytetowych programów na 2016 rok" do konsultacji społecznych.

„Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”(preambuła Ramowej Dyrektywy Wodnej) i dalej „Wody powierzchniowe i wody podziemne są w zasadzie odnawialnymi zasobami naturalnymi”. Z jednej strony takie traktowanie wody wywołuje  pomysły, które można w skrócie zdefiniować hasłem „woda za darmo dla wszystkich”, z drugiej jednak strony podkreśla  wyjątkowość wody jako takiej.

Kraków, Bielsko-Biała, Kościerzyna, Wrocław, Tczew, Zabrze i Puławy zostały laureatami tegorocznej,  trzeciej edycji konkursu ECO-MIASTO. Kraków zwyciężył w kategorii mobilność zrównoważona, Bielsko-Biała i Kościerzyna w kategorii efektywność energetyczna, Wrocław i Tczew zostały nagrodzone za gospodarkę odpadami, a Zabrze i Puławy za  gospodarkę wodną.

Z suszą walczy cała Europa i to już od ponad trzech miesięcy. Woda w rzekach opada, lasy płoną…  Na przykład w Holandii,  w listopadzie spadły około 4 litry deszczu na metr kwadratowy. To bardzo mało ponieważ norma dla tego miesiąca wynosi 90 litrów.

Spadł poziom wód w Dunaju. Na bułgarskim odcinku jest najniższy od 60 lat. Na Renie trwa trudna sytuacja. Poziom wody wynosił w połowie miesiąca około 80 centymetrów. Tymczasem, aby swobodnie mogły pływać statki potrzeba było co najmniej metra. Dlatego także i w Niemczech trzeba było zawiesić żeglugę rzeczną. W Wielkiej Brytanii  do 19 listopada spadło 25,6 litra deszczu na metr kwadratowy, co stanowi jedną piątą średniej miesięcznej sumy opadów.

Polecamy lekturę artykułu Marcina Błędzkiego – głównego specjalisty ds. ekonomicznych IGWP – „Gotowość w opłacie abonamentowej” opublikowany w "Przeglądzie komunalnym". Autor analizuje problemy związane z wprowadzaniem do taryf za wodę i ścieki opłaty abonamentowej. Kwestia dotyczy sprawiedliwego, dla wszystkich odbiorców usług wod-kan, rozliczenia ich kosztów. Oczywiście przedsiębiorstwo może, ale nie musi wprowadzać do taryfy, kosztów gotowości. Jednak wprowadzenie takiej opłaty wydaje się być korzystne również z uwagi na niższą w takim wypadku cenę za metr pobranej wody i odebranych ścieków.

Zachęcamy do lektury.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 +

    Wszystko o legalizacji i ekspertyzie wodomierzy: 10 czerwca 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1