Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w jubileuszowej XXV edycji Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2017 w Bydgoszczy, których organizatorem jest Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

Targi odbędą się w dniach 16-18 maja 2017r.

Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zapraszają na studia podyplomowe „Inwestycje w odnawialne źródła energii producenci energii z OZE, autoproducenci biznesowi i prosumenci”. Rekrutacja została przedłużona do trwa do 10 listopada 2016 roku.

W związku z prcedowanym projektem nowej ustawy Prawo Wodne do Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” napływają opinie zarówno przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce jak i przedstawicieli samorządów.

Szanowni Państwo, Członkowie Izby,

dziękując za zaangażowanie przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu ankietowym dotyczącym wpływu Prawa Wodnego na ceny wody, zamieszczamy poniżej informację zawierającą podsumowanie wyników oraz tabelaryczne zestawienie odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Prezes Izby Gospodarczej" Wodociągi Polskie".


Wyniki ankiety Prawo Wodne - pismo do pobraniaWyjątkową lekcję historii i atrakcję turystyczną w 2018 roku stworzy Przedsiębiorstwo: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

Pozyskane właśnie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pozwolą na udostępnienie dla turystów dwóch zabytkowych zbiorników wody, które od wielu lat są obiektami nieczynnymi – Zbiornik Stara Orunia z 1869 roku o kubaturze 6965 m³ oraz Zbiornik Stary Sobieski z 1911 roku o kubaturze 8238 m³. Projekt ten jest efektem prac porządkowania zapomnianej historii i unikalnej dokumentacji będącej dowodem innowacyjności gdańskiej myśli technicznej i przykładem znakomitej architektury przemysłowej.

Zbliża się lato, a wraz z nim obawa czy czeka nas kolejny rok suszy i niewielkich opadów. Ostatnie deszcze występowały lokalnie i nie poprawiły sytuacji. W północnych regionach kraju rozpoczyna się trzeci suchy sezon z rzędu. Od stycznia sumy opadów były niewielkie, a opady śniegu w lutym nie poprawiły sytuacji, tym bardziej, że marzec i kwiecień były bardzo suchymi miesiącami.

Najtrudniej sytuacja rysuje się na Pomorzu, Kujawach, Warmii, Mazurach i częściowo w północnej połowie Mazowsza. W Polsce nadal odczuwalny jest deficyt deszczówki z poprzednich sezonów, który objawia się m.in. obniżeniem poziomu wód gruntowych oraz mniejszym niż zwykle poziomem jezior i stawów.

Ministerstwo Środowiska podało do wiadomości rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu założeń do planu "eduEKO 2020: Ekologia, Komunikacja, Odpowiedzialność". Jest to powstający nowy dokument w obszarze edukacji ekologicznej. Zastąpi on "Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej” z 1980 roku.

W tym tygodniu zakończyła się modernizacja ostatniej z 57 sztuk studni głębinowych, których remont został zaplanowany przez Fundację InnovAid w ramach projektu "Zwiększenie dostępu do wody pitnej dla ludności dystryktu Nakasongola w centralnej Ugandzie poprzez modernizację pomp India Mark II w 57 studniach głębinowych". Zadanie zostało sfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2015.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na swoich stronach internetowych ogłosił projekt "Listy priorytetowych programów na 2016 rok" do konsultacji społecznych.

„Woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie”(preambuła Ramowej Dyrektywy Wodnej) i dalej „Wody powierzchniowe i wody podziemne są w zasadzie odnawialnymi zasobami naturalnymi”. Z jednej strony takie traktowanie wody wywołuje  pomysły, które można w skrócie zdefiniować hasłem „woda za darmo dla wszystkich”, z drugiej jednak strony podkreśla  wyjątkowość wody jako takiej.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1