Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przekazuje Państwu „Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych”, na których brak narzekało od lat środowisko branżowe.

Przy opracowaniu starano się pominąć istniejące interpretacje (wyroki sądów administracyjnych i UOKiK) opierając się na przesłankach wyłącznie technicznych i doświadczeniach eksploatacyjnych branży.

„Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych” opracowane zostały przez grupę specjalistów z branży – pracowników wodociągów i IGWP. Prace trwały ponad rok – każdy zapis był dyskutowany w wieloosobowym gremium.

Zeszyt zawiera praktyczne zalecenia, którymi należy się kierować przy wdrażaniu technologii ozonowania wody zgodnie ze światowymi trendami i oczekiwaniami.

Cześć pierwsza zeszytu - to omówienie procesu projektowania instalacji do ozonowania wody.

Mowa tu również o krążących w branży stereotypach i fobiach dotyczących tej technologii, a także  o ważnych w praktyce zasadach bezpieczeństwa przy stosowaniu ozonu.

Pierwsza część Zeszytu dotyczy analizy ekonometrycznej przykładowego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. Tekst zawiera opis przedsiębiorstwa, jego otoczenia oraz w dalszej części szczegółowy opis kolejnych działań niezbędnych do wykonania modelu ekonometrycznego kształtowania się cen za wodę i ścieki. W ramach analizy stworzono dwa modele dwurównaniowe, na podstawie których zostały przeprowadzone procesy predykcji dla cen wody i ścieków.

W 2013r. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przygotowała wydanie specjalne „Zeszytów Wodociągowych”, które w całości poświęcone zostały zagadnieniom ważnym dla branży. Specjaliści IGWP na bieżąco monitorują szczególnie istotne problemy naszych Członków, na których podstawie powstają Zeszyty Specjalne.

Wyszukiwanie

Pobierz zamówienie na publikacje

Pobierz zamówienie na publikacje
Pobierz druk w formacie PDF